ByteDance makes Linux kernel reboots faster

11:10
 
Chia sẻ
 

Manage episode 335554652 series 1954062
Thông tin tác giả Hussein Nasser được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

ByteDance, the company behind TikTok is proposing few patches to the linux kernel to make kernel reboots via kexec go from 500ms down to 15 ms saving huge time in updating kernel on thousands of machines. Let us discuss this

0:00 Intro

1:30 Linux Kernel Reboot Options

2:30 how kexec works

4:00 The optimization

5:00 Going through the patch

6:00 Updating Servers at TikTok scale

9:00 Summary

https://www.phoronix.com/news/Bytedance-Faster-Kexec-Reboot

https://lore.kernel.org/lkml/20220725083904.56552-1-huangjie.albert@bytedance.com/

468 tập