The Behavioral Economics in Marketing's Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 2803680
Thông tin tác giả Sandra Thomas-Comenole được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Understanding how we as humans make decisions is an important part of marketing. Behavioral economics is the study of decision making and can give keen insight into buyer behavior and help to shape your marketing mix. Marketers can tap into Behavioral Economics to create environments that nudge people towards their products and services, to conduct better market research and analyze their marketing mix.

22 tập