730| Primary Elective C-section and Spontaneous Labor Prior to Elective 2nd Cesarean - Jordy Levin

1:05:39
 
Chia sẻ
 

Manage episode 343663893 series 2882216
Thông tin tác giả Bryn Huntpalmer được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Links:

Today's episode is sponsored by Motif Medical. See how you can get Motif's Luna breast pump covered through insurance at motifmedical.com/birthhour.

Know Your Options Online Childbirth Course

Beyond the First Latch Course (comes free with KYO course)

Support The Birth Hour via Patreon!

324 tập