Ep 156: HAPPY THANKSGIVING FROM CHRIS, ALEX, AND KENNETH COPELAND!!

56:34
 
Chia sẻ
 

Manage episode 307964992 series 2540364
Thông tin tác giả Cloud10 and iHeartPodcasts được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

We couldn't possibly cover Thanksgiving without discussing Will Smith's Ejaculate. ENJOY!!

Thank You Magic Spoon!

www.MagicSpoon.com/Cover

to save $5 bucks

Check out Patreon

https://www.patreon.com/franjola

Follow us:

http://www.franjola.com/

https://www.instagram.com/chrisfranjola/

https://www.instagram.com/conn.tv/

Learn more about your ad-choices at https://www.iheartpodcastnetwork.com

166 tập