Episode 203 - Red VS Blue

1:26:35
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337621306 series 2515580
Thông tin tác giả Mark [TCC Podcast] được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Sponsored by Manscaped! www.manscaped.com

PROMO CODE: TCCPOD [20% off your entire order!]

The Crystal Chronicles, your DissidiaFFOO Podcast!

- Website: www.tccpodcast.com

- Discord: https://discord.gg/kraX4cC

- Facebook: @fftccpodcast https://www.facebook.com/fftccpodcast

- Twitter: @fftccpodcast https://twitter.com/fftccpodcast

- Twitch: https://www.twitch.tv/thecrystalchronicles

- You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCeG1OXfid1nE_Na1YueuMlQ

TCC Crew @ Friends

- Mark & Pierre [co-founders]

- Mino Spelgud [Reddit]: https://www.reddit.com/user/MinoSpelgud

- JdotA [You Tube]: https://www.youtube.com/channel/UCTeLWwpIq0tPrPgrIwVT54A

- PoteauCedar [Twitch]: https://www.twitch.tv/poteau_cedar

- Macnol [Dissidia Info]: https://dissidiainfo.com/

- Quetzalma [Materia Bot]: https://www.patreon.com/MateriaBot/posts

- Strafe [You Tube]: https://www.youtube.com/channel/UCzbej72VAxyEg1kTLVLI4Mw

- Black Nero [You Tube]: https://www.youtube.com/channel/UCEJAJL12xx9uZ38d4CJDTbQ

- Xeno [TXB Gaming]: https://www.youtube.com/channel/UCwvOArJvU1BP6B4ejI2ckYA

- Nidre [FFOOTIP]: https://ffootip.com/forecast [Thanks Nidre!]

- Neclord [Reddit]: https://www.reddit.com/user/TelephoneCalls/

Special Thanks!

- Shootz [ryanisthebomb203] Intro Music: https://www.youtube.com/user/ryanisthebomb203

The Tonberry Troupe

- https://www.tonberrytroupe.com/

TCC Friends [Fellow Content Creators]

- Forty, The Broadway Saiyan [Twitch]: https://www.twitch.tv/thebroadwaysaiyan

- Lidz87 [You Tube]: https://www.youtube.com/channel/UCWTKEOTf0VlElSwWxqiMZ6Q

- SoulDFFOO [You Tube]: https://www.youtube.com/channel/UC_CXww4I0bEO485MLOo6Fvw

- Dissopia [You Tube]: https://www.youtube.com/channel/UC7c8InDC-6YUB2l9cE7Q2yg

- Life Stream [Twitch]: https://www.twitch.tv/lifestreamdffoo

- CrossXIII [You Tube]: https://www.youtube.com/channel/UCeuTqSpKmoWikRr2PjgeT5Q

- Resphoina [You Tube]: https://www.youtube.com/channel/UC09bB9tz9h9zL0m9WA6A8mw

- Bl’Artagnan [You Tube]: https://www.youtube.com/channel/UCevYQyJ7A9T1w_vSd3xknlQ

- VL [You Tube]: https://www.youtube.com/channel/UCG27I158orDbTSvr6zUSoBA

- Leilee [You Tube]: https://www.youtube.com/user/Leilee

- Chris5258 [Twitch]: https://www.twitch.tv/chris5258

- Macilento [Twitch]: https://www.twitch.tv/macilentogames

- Indolent Lard [You Tube]: https://www.youtube.com/channel/UCzJVavNAdOBwB74HZ_oWQLw

- rvkDFFOO [You Tube]: https://www.youtube.com/user/rvkfc71

- Scott Ong [You Tube]: https://www.youtube.com/c/DFFOOGLSO

- Silo Cons [You Tube]: https://www.youtube.com/channel/UCYN3ytXU9cV2tQUjw8L7rBA

- John Belmont [You Tube]: https://www.youtube.com/c/Johnbelmont13

- Joe Wags [You Tube]: https://www.youtube.com/channel/UCRA42lmP1C2GO1g2qdDbvuA

- TreeVoid [YouTube]: https://www.youtube.com/user/ScarElric1

Official Reddit: https://www.reddit.com/r/DissidiaFFOO/ [Thanks Shera!]

OOTracker: https://ootracker.com/

Dissidia DB [Thanks Rem!] https://dissidiadb.com/

Dissidia Compendium https://dissidiacompendium.com/?

Thanks to all our viewers, supporters, and our collaborators!

275 tập