Heal The Earth's Heart Chakra | Guided Meditation

20:26
 
Chia sẻ
 

Manage episode 347333153 series 2971169
Thông tin tác giả Daphne Garrido được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Find deep connection with your own heart, life force, and community, while allowing these healing vibrations to feed down into the Earth--in this guided meditation on healing the Earth's heart chakra.
- Created by -
Daphne Garrido
Join us live on Thursday evenings for group meditations on Zoom, a part of Spirit Calling Collective | A Global CE-5 Community.
https://www.meetup.com/spiritcallingcollective/
Join Spirit Calling Collective | A Global CE-5 Community on Facebook at:
https://www.facebook.com/groups/spiritcallingcollective
Subscribe at our website for updates on upcoming retreats, online meditations, and more.
https://www.enterthehealingspace.com
Follow The Healing Space on Facebook at:
https://www.facebook.com/welcometothehealingspace
Namaste 🙏

Opener!

Support the show

55 tập