#314 - Peter Watkins Wants You To Look Right Into The Lens

41:11
 
Chia sẻ
 

Manage episode 347336570 series 1386283
Thông tin tác giả The Important Cinema Club, Justin Decloux, and Will Sloan được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
We discuss the work of filmmaker/documentarian Peter Watkins and focus on THE WAR GAME, PUNISHMENT PARK and EDVARD MUNCH. Subscribe, Review and Rate Us on Apple Podcasts: podcasts.apple.com/us/podcast/the-…ub/id1067435576 Follow the Podcast: twitter.com/ImprtCinemaClub Follow Will: twitter.com/WillSloanESQ Follow Justin: twitter.com/DeclouxJ Check out Justin's other podcasts, THE BAY STREET VIDEO PODCAST (@thebaystreetvideopodcast) and NO SUCH THING AS A BAD MOVIE (@nosuchthingasabadmovie), as well as Will's other podcast MICHAEL AND US (@michael-and-us)

366 tập