Passports, Nightclubs and Dover Migrants.

58:55
 
Chia sẻ
 

Manage episode 297977605 series 1408852
Thông tin tác giả Jon Gaunt and The Jon Gaunt Show được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

This is a cracking episode where Jon Gaunt and his guests discuss Covid Passports for nightclubs? Should we be unlocking as cases rise?

400 more people arrive on beaches of Dover, what is the solution? Plus much more. With special guests Paul Wiffen and Nick Hogan.

This podcast is the audio version of Jon's TV show from Tuesday July 20.

Check out www.jongaunt.com

2147 tập