A Call With Dad.

22:22
 
Chia sẻ
 

Manage episode 348343568 series 3333053
Thông tin tác giả The Korean Vegan được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Joanne reflects on how her parent’s relationship shaped her understanding of marriage and long term partnerships. Plus, building a foundation for your dreams in "Ask Joanne."

Check out The Korean Vegan Holiday Gift Guide here.

Submit a question: Ask Joanne

Updates & Random Things: What I'm Watching: The Wonder The Korean Vegan's Holiday Gift Guide Is Here!!

Episode 30: A Call With Dad A Call With Dad: 00:00 Ask Joanne: 12:28 Updates & Random Things: 16:55 Parting Thoughts: 19:30

Related Links:

33 tập