The Leadership Drip with Rob Fultz and Jeff Pitts

Chia sẻ
 

Manage series 2872830
Thông tin tác giả The Leadership Drip được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Pour a cup of coffee and sit at the table with Rob Fultz and Jeff Pitts as they talk to leaders leading the next generation. The Leadership Drip is hot takes on leadership, young adults, and how to reach and engage them in the context of local church. The Leadership Drip is hosted on the campus of Lee University.

102 tập