The Life Of Two Teenagers

Chia sẻ
 

Manage series 3170844
Thông tin tác giả lilninja 05 and Lilninja 05 được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Hello,and welcome to the pod. "The Life Of A Teenager ." Is mostly going to be about me trying to be relatable to other teens out there,and maybe let some adults know what a teenager is going through.

1 tập