The Lightforge Podcast: A Hearthstone Arena & Battlegrounds Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 83258
Thông tin tác giả Grinning Goat (ADWCTA & Merps) and Grinning Goat (ADWCTA được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
A Hearthstone Arena & Battlegrounds Podcast with ADWCTA & Merps of the Grinning Goat. The Lightforge is a weekly podcast that digs deep into the Hearthstone Arena and Battlegrounds meta to help you grab that 12-Win Lightforge Key and become the Last Hero Standing. Hearthstone is always changing, and the Lightforge is the best podcast for staying on top of the game. Co-hosts ADWCTA and Merps are infinite Arena players since beta, averaging ~7.5 wins/run in the Arena with all classes played evenly, and Top 200 Battlegrounds Leaderboard players. They are also creators of the Lightforge Arena Tier List and stream at twitch.tv/GrinningGoat.

380 tập