The Nerd Twins explicit

Chia sẻ
 

Manage series 3286969
Thông tin tác giả The Nerd Twins Podcast được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Twin aliens, Tess and Chels, talk about their favorite Earth findings. Their discussions are an eclectic mix of pop culture, horror, nostalgia, and more. There are no limits! Follow us on Instagram @nerdtwinspod.

20 tập