To Wait Without Despair (Rabbi Sacks on Mikketz, Covenant & Conversation)

8:59
 
Chia sẻ
 

Manage episode 350374956 series 39274
Thông tin tác giả The Rabbi Sacks Legacy Trust and Rabbi Lord Jonathan Sacks được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Welcome to Rabbi Sacks' commentary on the weekly Torah portion. This series of Covenant & Conversation essays explores the theme of finding spirituality in the Torah, week by week, parsha by parsha. You can find the full written article on Mikketz available to read, print, and share, by visiting: https://www.rabbisacks.org/covenant-conversation/mikketz/to-wait-without-despair/ The new FAMILY EDITION is now also available: https://www.rabbisacks.org/covenant-conversation-family-edition/mikketz/to-wait-without-despair/ For more articles, videos, and other material from Rabbi Sacks, please visit www.RabbiSacks.org and follow @RabbiSacks. The Rabbi Sacks Legacy continues to share weekly inspiration from Rabbi Sacks. This piece was originally written and recorded by Rabbi Sacks in 2015. With thanks to the Schimmel Family for their generous sponsorship of Covenant & Conversation, dedicated in loving memory of Harry (Chaim) Schimmel.

544 tập