Week of Hypnotherapy: Cosmic Journey

5:11
 
Chia sẻ
 

Manage episode 300756324 series 2849109
Thông tin tác giả Sharon Ann Rowland được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Our week of hypnotherapy podcasts continues today with a short session on how to embrace your cosmic journey.
Enjoy...
For more information email our host at roweaton@bigpond.com, or leave us a message on our contact page via tomspod.com!

Support the show (https://www.tomspod.com/store.html)

158 tập