The Parenting Junkie Show

Chia sẻ
 

Manage series 2473029
Thông tin tác giả Avital Schreiber Levy được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Hi, I’m Avital. (pronounced Ah-Vee-Tal) I’m a mindful parenting coach, childhood designer, and mother. My work is dedicated to empowering intentional, imperfect parents (like you and me!) who face chaos, clutter, and conflict, through online tools to reclaim peace, presence and play for your family.

109 tập