Shelly Zalis: Movement Maker and Champion of Equality

46:53
 
Chia sẻ
 

Manage episode 333071150 series 2953789
Thông tin tác giả Adam Posner and NHP Talent Group được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

0:57 - Chief Troublemaker

1:23 - Growing up ambitions

4:35 - Flight Attendant

5:33 - WWE title belt

6:51 - First jobs at school

10:57 - Mentorship Perspective

14:24 - Gender inequality

15:40 - Impact on Digital Marketing

17:28 - Performance Review

22:06 - A Million Dollar story

27:39 - Early mistakes

29:56 - All Boys Club

36:12 - The best way forward

37:48 - Cultural shift

40:26 - Advice to Young Women

42:57 - Single Greatest piece of advice

43:17 - Shelly's North Star

292 tập