Sage of Quay™ - Neil Sanders - Big Data, Think Tanks and Mind Control

1:23:55
 
Chia sẻ
 

Manage episode 275633329 series 2604144
Thông tin tác giả Sage of Quay™ được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
The following interview with Neil Sanders was recorded back in 2019.
Neil’s insights into the surveillance state and mass mind control will undoubtedly be an eye-opener to those who still subscribe to the left/right paradigm.
* Neil's website: https://neilsandersmindcontrol.com/
Please support Sage of Quay™ Radio:
* Patreon: https://www.patreon.com/sageofquay
* Sage of Quay Hub Website: http://www.sageofquay.com/
© 2020 M. Williams - All Rights Reserved

113 tập