The SB Nation NFL Show

Chia sẻ
 

Manage series 2817430
Thông tin tác giả SB Nation được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
The SB Nation NFL Show brings together the greatest analysts from across SB Nation's NFL team communities in one place for the first time ever. Expect deep analysis, irreverent jokes, and plenty of bickering between rivals. It's a show for NFL fans, by NFL fans. Monday - NFL Daily Kickoff + Monday Football Monday (RJ Ochoa, Pete Sweeney) Tuesday - NFL Daily Kickoff + Off Day Debrief (Brandon Lee Gowton, Rob "Stats" Guerrera) Wednesday - NFL Daily Kickoff + NFL University (Kyle Posey, Stephen Serda, Justis Mosqueda) Thursday - NFL Daily Kickoff + The Look Ahead (RJ Ochoa, Rob "Stats" Guerrera) Friday - NFL Daily Kickoff + NFL Reacts (Stephen Serda, Justis Mosqueda, Kate Magdziuk)

875 tập