Juno | Writing Character | Screenwriting 101

12:27
 
Chia sẻ
 

Manage episode 344623118 series 2430770
Thông tin tác giả The Script Department Ltd. được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Screenwriter Brad Brookes chats writing characters in a screenplay, and how you can do it better!
Subscribe and ring the notification bell for daily screenwriting videos.
Subscribe to our channel so you don’t miss anything from our network of podcasts: https://youtube.com/c/TheScriptDepartment
Visit our website: https://www.thescriptdepartment.net
Follow us on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/thescriptdepartment
Follow us on Instagram: http://instagram.com/thescriptdepartment
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/thescriptdepartment
Listen to our podcasts on your favourite podcast service:
The Script Department Podcast Network: https://podcasts.apple.com/gb/channel/the-script-department/id6442503874
Buy us a Coffee: https://www.buymeacoffee.com/TheScriptDept

212 tập