Ms. Marvel and Misunderstandings

13:37
 
Chia sẻ
 

Manage episode 331650845 series 1015131
Thông tin tác giả Matthew Seipel-Anderson được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

On this episode of the show, Matt and Katie discuss the very fun Ms. Marvel. It's a new show for a new generation of MCU fans, though Ms. Marvel has been a popular comic for awhile now. Kamala Kahn is a relatable teen trying to navigate trecherous relational waters. She is misunderstood and she misunderstands others. We've all been there! Thankfully, God knows us better than we know ourselves, and He loves us deeply.

125 tập