TKG's Healthcare Insights - Exploring Healthcare's Critical Issues

Chia sẻ
 

Manage series 2993668
Thông tin tác giả The Kinetix Group được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Exploring the current events, critical issues, challenges, and trends in healthcare, with a focus on achieving the Quadruple Aim of enhancing patient experience, improving population health, reducing costs, and improving the work life of health care providers and staff. Featuring interviews with leading experts on healthcare operations, leadership, clinical protocols, and policies, so that we can gain valuable Healthcare Insights.

38 tập