Lou Pomanti: Toronto Mike'd #1094

1:04:26
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337069399 series 10911
Thông tin tác giả Toronto Mike được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

In this 1094th episode of Toronto Mike'd, Mike chats with musician Lou Pomanti about his work with Blood, Sweat & Tears, Gordon Lightfoot, Platinum Blonde, Michael Buble, Anne Murray, Triumph and many others.

Toronto Mike'd is proudly brought to you by Great Lakes Brewery, Palma Pasta, Canna Cabana, StickerYou, Ridley Funeral Home and Electronic Products Recycling Association.

1210 tập