TSF - Alerta Sida - Podcast

Chia sẻ
 

Fetch error

Hmmm there seems to be a problem fetching this series right now. Last successful fetch was on July 27, 2022 23:07 (2M ago)

What now? This series will be checked again in the next day. If you believe it should be working, please verify the publisher's feed link below is valid and includes actual episode links. You can contact support to request the feed be immediately fetched.

Manage series 1169076
Thông tin tác giả TSF được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
A TSF faz o diagnóstico da evolução da doença: as alterações nos grupos de risco; a mulher e a criança; a importância do teste de despiste; o diagnóstico atempado e o sub-diagnóstico; a inovação na terapêutica. Alerta Sida, com Carlos Raleiras, é uma parceria TSF/Associação Portuguesa para o Estudo Clínico da Sida, com o patrocínio Bristol-Myers Squibb. O programa Alerta Sida insere-se na iniciativa Novembro, Mês da SIDA na TSF.

228 tập