Twitch Talks

Chia sẻ
 

Manage series 3232124
Thông tin tác giả Twitch Talks, Twitch Talks - Twitch Networking, and Live streaming tips được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Welcome to Twitch Talks! The podcast where we interview successful streamers and give you actionable advice to up your streaming game! You can expect an episode hopefully every week and also check out my Twitch streams at twitch.tv/cpalmtv

10 tập