Disney Planes / Disney Planes: Fire and Rescue / Cars 3: Driven to Win

53:49
 
Chia sẻ
 

Manage episode 321959624 series 2360198
Thông tin tác giả Steve Guntli được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

This week, vehicles have eyes and all rules are out the window! We're playing three games that take place in the Disney/Pixar CARS universe. Firstly, we're taking to the skies with PLANES and PLANES: FIRE AND RESCUE, two games based on the surprise hit spin-off films. Then, we're playing CARS 3: DRIVEN TO WIN, a high-octane racing game featuring everyone's favorite metal shells full of meat!

Hosted by Steve Guntli and Woody Ciskowski

Logo by Corinne Kempen

Theme song: "Truck" by The Octopus Project (theoctopusproject.com)

ultra64podcast.com

Twitter: @ultras64podcast

Email: ultra64podcast@gmail.com

Instagram: @ultra64podcast

Patreon: patreon.com/ultra64pod

Next week's episode: Sing Party U / The Voice: I Want You

282 tập