COVID Proof your business MASTERCLASS SESSION

20:45
 
Chia sẻ
 

Manage episode 267708600 series 1941968
Thông tin tác giả Videography Academy được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

The 8 steps to COVID proof your business

 • Evaluate your situation
 • Evaluate your market
 • Determine your niche
 • Know your business model
 • Create your business plan
 • Business model
 • How do you make money
 • How much do you charge
 • Sales Plan
 • Research
 • Prospecting
 • Relationship building
 • Pitch
 • Close
 • Marketing Plan
 • Marketing platforms
 • Content plan: Lead magnets
 • Consistent
 • Evergreen
 • Casual Marketing
 • Paid advertising
 • Networking Plan
 • Dream 100
 • Platforms to haunt
 • Communities to engage
 • Community Action Plan
 • Create your personal brand building plan
 • Assess your team
 • Personal Network
 • Extended Network
 • Allies
 • Attack and Adjust as you go

100 tập