mãI mãi

3:12
 
Chia sẻ
 

Manage episode 184662734 series 1522650
Thông tin tác giả DAIKI and Vigga Dope được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Prod by Nate Rhoads Mix n Master by BRY from NKI One more thing, like it? Share it !! DAIKI: https://www.facebook.com/daikidark Intro: Tao, v?i mày cùng lên ??a Vigga Dope b?ng lên ?i chu du kh?p n?i m? r?ng ho?t ??ng không ai ??ng ??n Các em gái luôn k? bên Party over night là cách anh em tao ?ây d?ng chân ?ó là ??c m? h?i ?ó, khi ch? bi?t làm gì ngoài ng?i ngó Ng??i khác ??t ?c nh?ng gì mình không có qu? là c? s? bôi nh? B?i vì là m?t th?ng ?àn ông, ph?i n?m th?i c? mà dành thành công Nh?ng t?i hai ba tu?i m?i b?t ??u hành ??ng, thi?t là ch?nh lòng Cho m?t qu?ng th?i gian tao ch? mãi mê ?n ch?i long bong B? m?c ng??i v? hi?n c?a tao ngày ?êm khóc ròng B? nh?ng th? phù phi?m ngoài kia làm cho m? m?t R?i bình yên trong tao d??ng nh?, nó ch?t t?t… Mãi mãi… T?i l?i trong tao, ko th? nào mà ch?i cãi (Mãi mãi mãi mãi) S? dày vò trong tâm trí tao ko th? nào ch?i cãi (Mãi mãi mãi mãi) Quá kh? ?ã qua, sai l?m gây ra ko th? l?y l?i Ch? c?n bi?t là t??ng lai mai sau ta ko nguuu d?i (Repeat) Ver 2 M?i s? ?ã khác, t?p trung cao ?? ra nh?c ??ng th?i ko quên ra ngoài l?n l?n ?? d? dã xã láng (Láng) ??, ko còn s? nhàm chán,(chán) quên ?i thói t? n?n (YEAH) Ch? còn gì thèm khát (what) dù r??u ch?a h? c?n Vì ??i nó s? có lúc Nó lên nó xu?ng ?ôi chút Không khéo nh? b? thác cu?n nên ta c?n ph?i ?? phòng t?ng giây t?ng phút ... Còn quá kh? là m?t n?i nh?c Nh? l?i ch? càng ray r?t vì mò m?m trong ??ng h?n ??n ?ó ch? d?n cho ta ??n ngõ c?t… Mãi mãi … T?i l?i tao gây, s? trong tâm trí ng??i ?au mãi mãi (Mãi mãi mãi mãi) Nh?ng v?t th??ng c? t? bao lâu ?ã ?c tao hàn g?n l?i (Mãi mãi mãi mãi) Quá kh? ?ã qua, coi nh? là m?t bài h?c r?n d?y Vì tao ?ã g?n qua cái tu?i tr? ?n ch?i hoang d?i (Mãi mãi mãi mãi)

44 tập