Câu chuyện thời sự: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước

27:12
 
Chia sẻ
 

Manage episode 342877402 series 2478875
Thông tin tác giả VOV1 - Voice of VietNam được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

- Sáng nay tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 chính thức khai mạc. Một trong những nội dung quan trọng được bàn thảo tạo Hội nghị là Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 10) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”.
Việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới là nội dung rất quan trọng trong 10 nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo đảm đổi mới chính trị đồng bộ, phù hợp với đổi mới kinh tế, phù hợp với tiến trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo và trong điều kiện bản thân Đảng và hệ thống chính trị đang tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, khắc phục tình trạng suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Vậy đâu là những kết quả nổi bật đạt được sau 15 năm tiến hành đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hệ thống chính trị? Thực tiễn hiện nay đặt ra những yêu cầu mới nào? Cùng bàn luận nội dung này với khách mời là Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Quốc Lý, Nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Chủ đề : Đảng, Đổi mới, Phương thức lãnh đạo

--- Support this podcast: https://anchor.fm/vov1sukien/support

6461 tập