Wccf Talks Gaming Ep1 - Xbox Shows Out, PS5 Is MIA, And Nintendo? More Like NintenDough!

Chia sẻ
 

Manage series 2805539
Thông tin tác giả Wccftech được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Timestamps 0:54 Xbox Series X 'Gameplay' Reveal 10:29 PS5 is MIA 20:01 NintenDough financials Thursday’s Inside Xbox episode with the first Xbox Series X gameplay and several game announcements https://wccftech.com/xbox-series-x-140-third-party-studios/ Sony seemingly on a waiting strategy with PS5 announcements https://wccftech.com/playstation-5-june-reveal-event/ Nintendo Financials https://wccftech.com/nintendo-forecasts-drop-in-switch-sales-revenue-for-2021-in-fy20-earnings-report/ ►www.facebook.com/wccftech ►www.twitter.com/wccftechdotcom ►www.youtube.com/WccftechTV

33 tập