Mark McDermott of ScreenCloud: WeAreLATech Startup Spotlight

52:05
 
Chia sẻ
 

Manage episode 302693027 series 2822461
Thông tin tác giả WeAreTech.fm, Espree Devora, and Spotlighting Silicon Beach tech companies được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Don't miss out on the next WeAreLATech podcast episode, get notified by signing up here http://wearelatech.com/podcast

Welcome to WeAreLATech's Los Angeles Tech Community Spotlight!

“Mark McDermott of ScreenCloud”

WeAreLATech Podcast is a WeAreTech.fm production.

To support our podcast go to http://wearelatech.com/believe

To be featured on the podcast go to http://wearelatech.com/feature-your-la-startup/

Want to be featured in the WeAreLATech Community? Create your profile here http://wearelatech.com/community

Host,

Espree Devora

https://twitter.com/espreedevora

https://www.linkedin.com/in/espree

Guest,

Mark McDermott

https://www.linkedin.com/in/mhmcdermott/

Listener Spotlight,

Joseph Holguin

http://josephholguin.com

For a calendar of all LA Startup events go to, http://WeAreLATech.com

To further immerse yourself into the LA Tech community go to http://wearelatech.com/vip

Links Mentioned:

People Mentioned:

Credits:

Short Title: Mark McDermott of ScreenCloud

448 tập