WGN Radio Theatre #474: Boston Blackie, The Burns and Allen Show, Inner Sanctum, Tale of The Texas Rangers, The Abbott and Costello Show, The Molle’ Mystery Theatre, Gang Busters, & Fibber McGee and Molly (PART 1)

 
Chia sẻ
 

Manage episode 265166264 series 1190866
Thông tin tác giả wgnradio.com được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Carl Amari and Lisa Wolf are bringing you 5 of the best hours from the Golden Age of Radio on the WGN Radio Theatre for June 20th, 2020.

First up we have “Boston Blackie: The Stolen Rare Book” starring: Dick Kollmar; (09-03-46). Next up is a classic episode from “The Burns and Allen Show: What’s Wrong with George?” (10-14-40). Our third episode is “Inner Sanctum: Death Is an Artist” starring: Lew Bowman; (01-23-45). “Tale of The Texas Rangers: Joy Ride” starring: Judy Garland (05-27-51). Following Tale of The Texas Ranger is “The Abbott and Costello Show” guest starring: Lynn Bari; (12-16-43). Next, we have “The Molle’ Mystery Theatre: The Beckoning Fair One” starring: Bernard Lenrow; (06-05-45). In hour 5 we have “Gang Busters: Battle of Alcatraz” starring: Mercedes McCambridge; (05-11-46). Lastly, a classic episode from “Fibber McGee and Molly: Inherit the Winded” starring: Jim & Marian Jordan; (01-27-54).

PT 1:

560 tập