Boundaries and Governance

49:43
 
Chia sẻ
 

Manage episode 296428139 series 2811747
Thông tin tác giả Daphne Olivier and Harry Turner, Daphne Olivier, and Harry Turner được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

BOUNDARIES: a dividing line that marks the limits of an area
GOVERNANCE: the process for decision making, accountability, control, and behavior of an entity
In this episode we discover:

  1. Indicators of having poor boundaries
  2. How you can use governance to reinforce your boundaries
  3. The reasons governing your boundaries are important and how it can support you

Support the show (https://www.patreon.com/whenharrymetdaphne)

48 tập