Sports Story Time: The Rained-Out Indoor Game

3:00
 
Chia sẻ
 

Manage episode 311300046 series 1383894
Thông tin tác giả WRFH/Radio Free Hillsdale 101.7 FM and Student Content được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
In each episode of Sports Story Time, Rachel Kookogey tells crazy stories from the annals of hockey history. In this episode, learn about the TWO times that hockey games were affected by meteorological forces.

3222 tập