#276 Rachel O'Connor

42:23
 
Chia sẻ
 

Manage episode 314440176 series 1398082
Thông tin tác giả XY Media được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

When we last caught up with Rachel, she had just started her own advice business, Flourix Wealth. Today, she joins Fraser to chat about how much it's grown and evolved in the last two and a half years.

Rachel O'Connor LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rachel-o-connor-65b6a595/ Flourix Wealth Website: https://flourix.com.au/

This episode is proudly sponsored by First Sentier Investors. https://go.firstsentierinvestors.com/firstsentier

Join the XY platform: App Store: http://co.xyadviser.com/xyistore Google Play: http://co.xyadviser.com/xygplay Desktop: https://www.xyadviser.com/

General Disclaimer – https://www.xyadviser.com/disclaimer/

503 tập