Keshet công khai
[search 0]
Thêm

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 18 משפטים - בעלי חיים בהלכה ובמחשבים מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם רציעת אזן עבד ופתרון בעיית הסוכן הנוסע יכולים להסתייע בתאים חיים? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת קידושין אודות המרצע שאיתו רוצעים את העבד. לאחר מכן, נכיר את נושא החישוב החי-חישוב דנ"א. נקשר את שני התחומים דרך שיטת רבי יוסי ברבי יהודה בסוגיה.…
 
קש"ת - פרשת יתרו | לב שומע, מפי הרב יעקב פישר הפרשה מתחילה בשמיעת יתרו ומסתיימת בשמיעתם של ישראל. מה ניתן ללמוד מהשמועות והשמיעה המופיעים בפרשה וכיצד סיפור הפרה של ר' משה מקוברין שבא לבקר אצל הרב'ה מאפטה קשור לעניין השמיעה?
 
קש"ת - עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 1: מצות תפילה מן התורה, מאת הרב ישי יסלזון מטרת הסדרה היא לעבור על הלכות יסודיות בתפילה תוך עיון בסוגיא ולהוציא מכך מסקנות 'הלכה למעשה' גם לעבודת הנפש בתפילה. היש מצווה להתפלל? בשיעור השבוע נדון על מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן האם התפילה מדאורייתא או מדרבנן, נדון האם לרמב"ן יש גם כן תפילות מסויימות מן התורה ואיזה ח…
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 17 יתרו - מגפות ואשפה דיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין הר סיני, הקורונה וכתובות זכרון? בשיעור זה נלמד על מגפות, דרך סוגיה במסכת תענית. לאחר מכן, נדון בנושא של השקפתה של תוכנה הרצה במחשב על הזכרון, ומשמעות הדבר לאחר סיום ריצתה. נקשר את שני התחומים דרך דרשת רב נחמן בר יצחק בסוגיה.…
 
קש"ת - פרשת בשלח | מרחוק כל דבר נראה נס, מפי הרבנית אסתי רוזנברג ארבעה עמדו על הים: צור וציר, צאן וצר- מה התרחש על שפת הים ברגעים לפני קריעת ים סוף. כיצד נוהג משה בכיתות השונות ובקולות השונים מהעם. איך יהודה עמיחי תיאר את נס קריעת הים וכיצד נתן אלתרמן תיאר את נון- אביו של יהושע במצרים.
 
קש"ת - פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 16 בשלח - המשכיות תלמודית ודיגיטלית מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם עמוד האש והענן היו מחוברים לרשת? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת שבת, על חשיבות הרגילות וההמשכיות במצוות, וכן על משמעות עמוד האש והענן בקיום מצוות הדלקת נר שבת. לאחר מכן, נכיר את נושא כרטיסי הרשת, ופרוטוקולי התקשורת ברמה הפיזית. נקשר את שני התחומ…
 
קש"ת - בוא | מצה זו על שום מה? מפי הרב מאיר שפיגלמן מדוע אנו אוכלים מצות שבעה ימים? מה עניין שאילת הכלים מהשכנים המצריים? מדוע משה היה צריך להונות את פרעה? בסיפור יציאת מצרים והעלילה המתפתחת של סיפור יצאת מצרים והמסרים השונים הניתנים לפרעה, לזקני העם ולעם ישראל. כיצד כל אלו קשורים לאמונה ביציאת מצרים…
 
קש"ת - גיור קטנים, מאת הרב יעקב מדן ישנה מחלוקת חשובה בהלכה, בשאלת גיור קטנים. לדעתם של רבים עלינו להשקיע את עיקר מאמצינו בגיור קטנים, כיון שבהם קבלת המצוות קלה יותר; לעומת זאת, הרבנות הראשית כיום מתנגדת לגיור קטנים, וכמעט שאינה מאפשרת זאת. בעקבות הרפורמה בגיור, ישנם מהמחמירים בעניין זה שחוששים שרבני ערים יתחילו לגייר קטנים; האם אכן יש בכך בעיה? מה…
 
קש"ת -פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 15 בא - ראש חודשים בראשיתי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם אלן טיורינג ורבי יהושע היו שותפים לסברה בבריאת העולם? בשיעור זה נלמד את הסוגיה המדברת על תחילתו של עולם - האם היה בחודש תשרי או בראש החודשים בפרשתנו. נראה את ההשפעות שיש לכל אופציה על בריאת העולם ועל החודש. לאחר מכן, ננסה להתחקות אחר תחילתו …
 
קש"ת - וארא | השם של השם, מפי הרב חיים נבון מהם שמותיו של ה'? בספר שמות ה' מתגלה לבני ישראל. מהם שמותיו של ה'- האם יש לקב"ה שם פרטי, ומהו ההבדל בינו לבין השם המפורש. כיצד השמות השונים מבטאים את הקשר בינינו לבינו. ואיך כיצד כל הדברים מתקשרים לקידוש השם. השיעור מוקדש לע"נ של אביו של הרב חיים נבון- ישעיהו דוד נבון ז"ל…
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Google login Twitter login Classic login