Hong công khai
[search 0]
Thêm

Download the App!

show episodes
 
ಕಲೆ, ಇತಿಹಾಸ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂglishನಲ್ಲಿ ಹೊಂಗೆಮರದಡಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತ, ಒಂದಷ್ಟು ತರ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೊಂಗೆಮರದಡಿ ಕನ್ನಡ Podcast - ಅನಾಹತ Org ಪ್ರಸ್ತುತಿ Exploring ideas around art, history, science, economics, and society under the cool shade of the Honge Tree. Tune into Hongemaradadi Kannada Podcast now. Send us an email to anaahataorg@gmail.com and tell us what you think of the show. Follow us on https://w ...
 
Hong Kong Confidential is a podcast designed to educate and entertain. Jules Hannaford interviews interesting people in Hong Kong about their lives, personal journeys and secrets. Guests share their wisdom, experiences and insights with our audience. Guests include a doula, a dating and relationship coach, community leaders, LGBTQ+ activists, human rights defenders, abuse survivors, psychologists, life coaches, recovered addicts, authors, a fire fighter, a matchmaker, accomplished business w ...
 
Every thing you need to know to get the most out of Hong Kong. Each Monday local comedian Vivek Mahbubani and Australian comic Andy Curtain dive into something you never knew was going on. If you’re thinking of moving, just arrived, or have been here your whole life, there’s so much more for you to enjoy about Hong Kong. This is the place to find it.
 
Annemarie Evans explores Hong Kong and digs up many aspects of our social, cultural, architectural and artistic heritage. Catch it live: Saturdays 7:30am - 8:00am, first broadcast Sundays 6:15pm - 6:45pm, repeat broadcast Podcast: Weekly update and available after its first broadcast. ************************* If you would like to share your story or idea with us, please contact us at hkhradio3@gmail.com *************************
 
The Hong Kong Football Podcast comes to you from Kowloon, Hong Kong. Every fortnight. Hosted by James Legge and Tobias Zuser. Available on iTunes, Stitcher, Spotify, Podcast Addict, Acast, Soundcloud, Offside.hk and many more. Please support our crowdfunding for the annual Season Review print magazine here: https://www.fringebacker.com/en/projects/the-hong-kong-football-podcast-season-review-2018-19/ Contact us at podcast@offside.hk
 
This podcast by KELY Support Group (KELY) highlights stories and conversations with a variety of Hong Kong’s youths all from different backgrounds and provides a medium for young people to connect and understand each other. Each season consists of eight new stories discussing a new topic. There are episodes from Cantonese speakers and English speakers. Every person featured experiences our home differently, so we hope that you listen to each episode, connect with these youths, and learn abou ...
 
These podcasts include things about Hong Kong Broadcasting industry. Everything from people to schools, how to get started in this field and so on. It works great for people who are interested in the broadcasting field in Hong Kong but have no clue of how to get started. You will also get a background information of what it's like to be in the Hong Kong broadcasting field.
 
Welcome to a new kind of school, where we talk about career paths you don’t normally get to hear about in the classroom. Every episode, I talk to someone with an interesting life path and learn about how they got to where they are today. We feature successful people in a mix of traditional and nontraditional careers. Join us as you learn from others what it’s like to make a living as a comedian, become a culinary director, start your own non-profit, become a CMO, get your own magic show in V ...
 
Hong Kong has again erupted in protest over frustrations with Beijing’s increasingly iron-clad rule. In response, embattled Hong Kong government leader Carrie Lam has authorized aggressive police tactics. Communist Party of China leader Xi Jinping has threatened to send in domestic security forces to quell the demonstrators. In “Hong Kong on the Brink,” CSIS’s Freeman Chair in China Studies Jude Blanchette and Chief Communications Officer Andrew Schwartz unpack the latest developments in thi ...
 
Kongkast is Hong Kong's drum and bass / dubstep podcast featuring new, old and unreleased tunes from around the World. The sessions are recorded weekly at the Kongkretebass HQ in Hong Kong and hosted by DJ Wash. Special episodes by guest DNB artists from the Asian/Oceanic region and beyond are a regular feature. Occasionally dipping into other genres such as Breaks, Hip Hop, Reggae and more... Thanks for listening in! DJ Wash and Kongkretebass
 
(Bahasa Indonesia) Kami warga Hong Kong, sangat senang melancong dan gemar berkelling dunia. Namun kami justru tidak tertarik untuk melancong di Hong Kong. Kami tak pernah menjadikannya sebagai pilihan pertama untuk destinasi wisata kami, apalagi menggalinya lebih dalam . “Apa yang bisa ditawarkan oleh Hong Kong?” Begitulah pertanyaan kami. Dalam program “Cerita Hong Kong Stories – Menemukan Kembali Hong Kong”, para tamu dari berbagai sektor, minat, dan keahlian diundang untuk merancang rute ...
 
We Hongkongers are enthusiastic about travelling and we trek around the globe. When it comes to travelling within Hong Kong though, we are simply not interested. We never consider the place our first choice as a destination, not to mention digging deeper into it. “What does Hong Kong have to offer?” That’s our question. In “Hong Kong Stories – Rediscover Hong Kong”, guests from various sectors and with different interests and specialties are invited to design “alternative” travel routes toge ...
 
John Tsang, was a Chief executive candidate and made a promises to fix splits, build a hopeful society in the last election campaign . In this series, He is our guest host and goes to meet our cases. Through his eyes, he explores how the cases try to restore a tools, a relationship or conflict among the society, in hopes of raising public awareness.
 
(Bahasa Indonesia)Hong Kong benar-benar merupakan kota dunia. Di sini Anda dapat menemukan kewarganegaraan dari seluruh dunia. Menurut sensus pada tahun 2011, terdapat 451,000 minoritas etnik yang tinggal di Hong Kong, membentuk 6,4% dari populasi total. Terjadi peningkatan tiga kali lipat dibandingkan sepuluh tahun yang lalu.Serial ini mendokumentasikan kehidupan minoritas etnik yang tinggal lama di di Hong Kong, terutama bagaimana mereka hidup di antara orang Tionghoa lokal. Subyek-subyekn ...
 
(Bahasa Indonesia)Cerita Hong Kong musim ini berkisah tentang anak muda dari generasi “pasca 80-an”, khususnya yang berumur di bawah 30 tahun, dan impian mereka sebagai pengusaha.Umur 18 merupakan saatnya ujian umum dilaksanakan. Usia ini juga menjadi garis batas antara masa remaja dan dewasa.Meski kita paham bahwa “proses belajar lebih penting daripada nilai akhir”, banyak orang tua di Hong Kong yang mendambakan anak-anaknya unggul di bidang akademis. Namun momen ketika mereka benar-benar b ...
 
Hong Kong is truly a world city. Here you can find nationalities from all over the globe. According to the 2011 census, there are 451,000 ethnic minorities living in Hong Kong, making up 6.4% of the total population. It is a threefold increase from ten years ago. This series documents the lives of ethnic minorities with long-term residency in Hong Kong, especially how they live among the local Chinese. The subjects include the grassroots, those who have a certain degree of success in their c ...
 
Loading …
show series
 
Who will win the Premier League? Has Hong Kong got a new striker for the national team? And - what is Tenet all about? James Legge and Tobias Zuser share the last round-up for the (too) long awaited season finale, for which R&F, Kitchee, Eastern, and Lee Man are all still in the mix. Also, listen in if you want some podcast merch!Share your opinion…
 
Fabio's the head chef of Soho Italian fancy restaurant 121BC. He told us about life in the kitchen, how the food & beverage industry is surviving the protests and covid, what is the worst thing to order in a restaurant. Fabio's restaurant 121BC: https://121bc.hk/ Here's the WhatsApp podcast group: https://bit.ly/2QLHw8z Sign up for Andy's mailing l…
 
Today’s guest we are talking logistics and supply chain preparation in this uncertain time - in fourth quarter, a bit of third quarter, and also the infamous Chinese New Year “shut down. For full show notes, check out GlobalFromAsia.com/q4-logistics-preparation/ The post GFATV326 Q4 Logistics Preparation & Chinese New Year Forecasting For your Ecom…
 
This episode, I will tell you a couple of stories about 中秋節(Dummy PY: Chong Chow Jeet) Mid Autumn Festival and its origins. I hope you enjoy this festival and get to spend some time with your family and friends! Music credit: www.bensound.com Written material: http://www.theartofhongkongesebyadummy.com/mid-autumn-festival…
 
Sherryn Hancock is an Australian CPA who talks about her work as an accountant who focuses on helping people sort out their finances during a divorce. She has become a specialist in this area and also provides practical advice and goes the extra mile by giving emotional support throughout the process. Emotions run high, decisions have to be made, a…
 
After a very long hiatus, we are back with a very different kind of episode. This episode will focus on a runner’s journey which took her from the corporate office into the world of trail running, volunteering and charity. To find out, let me welcome a well known figure in the Hong Kong trail running […] The post #HKTRP #75 – Talking to Agnes Cheng…
 
In deze aflevering van Hongerige Wolf (vorig seizoen bekend als Stamcafé 't Noorden) gaat Marjolein op jacht naar studenten in quarantaine. We volgen Silke, Doreen en Femke. Ze slapen uit, Netflixen, kletsen. Maar ondertussen maken ze zich zorgen: 'Wie kan ik besmet hebben, wie gaat er straks dood door mij?' Podcastmaker Marjolein Knol presenteert …
 
Bars have reopened, restaurants are open late, groups of four can mingle, even yoga studios are open! YOGA STUDIOS PEOPLE! Has normal returned? We go live 11am every Sunday morning HK time. Link is always here: https://www.podbean.com/lsw/wGe2Cqgu83 Here's the WhatsApp podcast group: https://bit.ly/2QLHw8z Sign up for Andy's mailing list here: http…
 
Geneticist Arun Kiran speaks to us about the benefits of DNA and genetic testing. We discuss his work at Circle DNA as a genetic counselor and the ways that genetic testing can help with knowing if you have a genetic pre-disposition to cancer or other illnesses. Genetic testing can also assist people with family planning, prenatal testing and weigh…
 
Vania Chow's project 'Neighbours in Limbo' brings us a story she wrote after listening to the stories of refugees in Hong Kong. The second story today is from Jenn, about the wilds of Hong Kong.The Student Story Slam is coming up in October - get your stories ready now and send them in to us! You can find details on the website www.hongkongstories.…
 
In today’s show we will discuss with Steve Selikoff about retail sales. We are in 2020 now, and especially with COVID and the rush to e-commerce, let’s hear the strategy and mindset of retail now. For full show notes, check out GlobalFromAsia.com/building-offline-retail-sales/. The post GFATV324 Building Offline (Retail) Sales For Your Ecommerce Em…
 
Katie's a DJ, a pro dancer and part of the city's whacky and wonderful dance scene that is full of insane stories of events here and across the border in mainland China, including working with Christina Aguilera and Kylie Minogue. We go live 11am every Sunday morning HK time. Link is always here: https://www.podbean.com/lsw/wGe2Cqgu83 Here's the Wh…
 
Dear Professor Hedley As we approach the sixth anniversary of your passing, we’re experiencing a global coronavirus pandemic of unimaginable proportions. You were in Hong Kong during SARS in 2003, helping local and international health authorities to...Bởi Radio Television Hong Kong
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Google login Twitter login Classic login