Idol Ai Đồn (feat. AJ Prod by BNG Beats)

3:34
 
Chia sẻ
 

Manage episode 202271817 series 1522650
Thông tin tác giả DAIKI and Vigga Dope được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Link music video: https://www.youtube.com/watch?v=JKpxY1jCbqM Mixed and mastered by Công Nguy?n https://www.facebook.com/congnguyen0791 AJ : https://soundcloud.com/aj-tran AJ's FB: https://www.facebook.com/aj.loverap BNG Beat's Page: https://www.facebook.com/beatsbng/ Lyrics by Daiki and AJ from Vigga Dope Daiki Intro: D?o này nhi?u rapper quá Mà Idol m?i ghê ch? !!! Ai có th? nói cho tao nghe L? này là ai? L? này là I !!! (Này là ai) I know I know I know I know !!! Nhìn nó gi?ng nh? Idol Idol Sai r?i sai r?i sai r?i sai r?i !!! Hao hao thôi ch? ko ph?i idol Daiki: T?p trung, nhìn l?i hoàn toàn b? r?p khuông Trùng l?p quá nhi?u m?i th? tù túng... trong m?t hình l?p ph??ng Khán gi? quá d? dãi nên châm ch??c cho t?i mày c? h?i to? sáng r?c cháy kh?p h?t c? n??c Và th? là sung s??ng, k? thì ng??i tung ng??i thì h?ng Gái trai nh? 1 t?i mày ch?i ngh? thu?t c?ng b?i vì n?ng (Ó) Some one call 911 Có th?ng ch?t vì quá chán Rap nhi?u bài cùng 1 màu thi?t là quá ?áng thi?t là Qúa ?ÁNG Fan nó nghe ch? vì hùa ch? có hay gì ?âu thi?t quá chán Idol cái “l?n", ?úng là ai ??n toàn là 1 l? phá ?ám Ai có th? nói cho tao nghe L? này là ai? L? này là ai??? I know I know I know I know Nhìn nó gi?ng nh? idol idol Sai r?i sai r?i sai r?i sai r?i !!! Hao hao thôi ch? ko ph?i idol AJ: B?n nó coi mày nh? là Idol Thu?c h?t l?i nh?c nh? ??c bible ?âu bi?t ngoài ??i là th?ng psycho B? diss ch? bi?t ng?i yên t?i m?t ch? nên ??ng h?i sao trên ??u có m?t l? mày ngang nh? cua tao b?t c? m?t r? Khi ??ng bét l?p, h?c ba mày ??i s? t? nh?n mình rap hay ch?c VD ??i m? Nên hôm nay Fame b?n tao phân phát D?n xác b?n mày nh? bao l?n khác L?i khuyên c?n k? xin mày ??ng Rap Hát nh? ?ang r?n ??, xin mày ??ng hát T?t c? b?n mày ?ua nhau rap nh? cái phong trào Su?t ngày ?i xin ti?n hay t? m?y cái h?ng bao Rapper c? ph?i ??i nón k?t ,kh?u trang h?ng hào T? ngoài kia mà l?n vào mày t? l?ng nào Vòng hoa trên ??u thi?t là bê ?ê Tao th?y mày ??ng ?o mà ghê ghê Tí tu?i si?t c?n m?t thì phê phê B? B?t vào ??n ng?u kh?i chê chê Cho nên ... Ai có th? nói cho tao nghe L? này là ai? L? này là ai? I know I know I know I know Nhìn nó gi?ng nh? idol idol Sai r?i sai r?i sai r?i sai r?i !!! Hao hao thôi ch? ko ph?i idol

44 tập