SpongeBob Squarepants: Plankton's Robotic Revenge

1:01:49
 
Chia sẻ
 

Manage episode 291989725 series 2360198
Thông tin tác giả Steve Guntli được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Are you ready kids? Because this week we're talking SPONGEBOB SQUAREPANTS: PLANKTON'S ROBOTIC REVENGE, a RATCHET & CLANK-clone starring everyone's favorite porifera. We look into the history of the ridiculously popular character, have a snicker at some unfortunate naming conventions, and push ourselves to the absolutely brink of breaking.

Hosted by Steve Guntli and Woody Ciskowski

Logo by Corinne Kempen

Theme song: "Truck" by The Octopus Project (theoctopusproject.com)

ultra64podcast.com

Twitter: @ultra64podcast

Email: ultra64podcast@gmail.com

Instagram: @ultra64podcast

Patreon: patreon.com/ultra64pod (Our deep dive on METROID starts Wednesday!)

Next week's episode: Tekken Tag Tournament 2: Wii U Edition / Pokken Tournament

274 tập