13 DEC 2021 - Monday Market Highlights

4:13
 
Chia sẻ
 

Manage episode 314231640 series 1398082
Thông tin tác giả XY Media được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

This week we cover US inflation, the US labour market, Consortium's Sydney Airport bid, Iron Gate, Shopping Centres Australia, Westpac, and Australian employment data.

This market highlight is proudly brought to by Milford https://milfordasset.com.au/

Join the XY platform: App Store: http://co.xyadviser.com/xyistore Google Play: http://co.xyadviser.com/xygplay Desktop: https://www.xyadviser.com/

General Disclaimer – https://www.xyadviser.com/disclaimer/

503 tập