Atom công khai
[search 0]
Thêm

Download the App!

show episodes
 
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG ✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam. ✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination. ✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught. ✅ Can decode the secret from tan ...
 
Loading …
show series
 
LỜI DẶN DÒ ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI DÀNH CHO NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC “BÍ MẬT ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM” - Hôm nay, các Phật gia được Truyền Bí mật Thiền Tông. Nên các Phật gia được nghe lời tuyệt mật này. Mong các Phật gia cố gắng thực hiện cho thật đúng, để trở về Phật Giới, thành Phật. - Ban Hành Lễ Truyền Bí Mật Thiền Tông, của Tổ đình c…
 
45 Đời mạt pháp là gì Trò hỏi: Cho chúng tôi hỏi Đời mạt pháp là gì? Thầy trả lời: Đời mạt pháp là đời mà lời dạy của Đức Phật suy tàn hết. Không còn thầy tu nào theo đạo Phật nữa. Nên các thầy không ai biết các phần như sau: 1/ Phật là ai? Không thầy tu nào biết. 2/ Đạo Phật có mấy pháp môn tu? Không thầy tu nào rõ. 3/ Đức Phật lập ra đạo Phật như…
 
44 Tại sao cư sĩ Duy Ma Cật có trí tuệ vượt bậc Trò hỏi: Cư sĩ Duy Ma Cật vì sao có trí tuệ vượt bậc được như vậy? Thầy trả lời: Cư sĩ Duy Ma Cật là 1 Kim Thân Phật, theo phụ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy pháp môn Thiền tông, chớ không phải là 1 người phàm phu. 2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC…
 
43 Cái màn trong suốt ngăn cách thế giới vật lý và bể tánh Thanh Tịnh là gì Trò hỏi: Cái màn trong suốt ngăn cách thế giới vật lý và bể tánh Thanh Tịnh là gì ạ? Thầy trả lời: Câu hỏi này cô hỏi sai rồi. Bể tánh Thanh tịnh Phật giới, cách Trái Đất chúng ta đang sống 4 tỷ rưỡi cây số thì làm sao chúng ta thấy được. Hơn nữa, con mắt thấy của chúng ta …
 
42 Mặt trăng có thể là nơi sống mới của con người không Trò hỏi: Tương lai, mặt trăng có thể là nơi sống mới của con người không ạ? Thầy trả lời: Mặt trăng là 1 vệ tinh hỗ trợ sức hút cho Trái Đất, để Trái đất có nước lớn nước ròng, chứ đâu phải là hành tinh Nhân quả mà loài người và vạn vật có thể sống được. 2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học…
 
41 Khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu tới đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới, có tốt không Trò hỏi: Thưa, người tu Thiền tông khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu đến đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới, có tốt không ạ? Thầy trả lời: Người tu Thiền tông khi sắp lâm chung, mời bạn đồng tu đến đọc kinh tiễn Phật gia về Phật giới là điều rất tốt. 2022/…
 
40 Tại sao người nữ lại không thành Phật được, phải mang thân nam mới tu thành Phật được Trò hỏi: Tại sao người nữ lại không thành Phật được ạ? Thầy trả lời: Câu này là của các vị thầy nói. Chứ Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn: "Như Lai thành Phật được. Các con cũng thành Phật được". Nghĩa là nam hay nữ ai cũng thành Phật được. Thì làm gì c…
 
39 Giải thích Kinh Pháp Hoa, con gái của vua Rồng, mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, đặng pháp tổng trì Trò hỏi: Trong kinh Pháp Hoa phẩm 12, ngài Văn Thù Sư Lợi nói: "Có con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí tuệ khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh_ Đặng pháp tổng trì". Xin giải thích đoạn văn trên cho c…
 
38 Thế giới vật lý có 12 hạt là những hạt gì Trò hỏi: Thế giới vật lý này có 12 hạt. Xin giải thích rõ công dụng của 12 hạt này, nhất là hạt Hủy diệt ạ? Thầy trả lời: 12 hạt ở Trái đất có, gồm: 1/ Hạt nguyên tử, mà trong kinh gọi là hạt vi trần (proton). 2/ Hạt điện tử (electron). 3/ Hạt khí tử, gọi là thán khí (Co2). 4/ Hạt nóng, gọi là hạt nhiệt.…
 
37 Bồ tát tùng địa dũng xuất là gì, khai thị ngộ nhập phật tri kiến là sao Trò hỏi: Bồ tát tùng địa dũng xuất là gì ạ? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến là sao? Xin giải thích rõ! Thầy trả lời: Bồ tát tùng địa dũng xuất nghĩa là một trái đất có hai vị gan dạ dám dạy Thiền tông. Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến mở bày cho người tu thấy và biết bằng tán…
 
36 Niết Bàn là gì, có mấy loại Niết Bàn Trò hỏi: Niết bàn là gì? Sao gọi là Niết bàn? Có mấy loại Niết bàn ạ? Thầy trả lời: Niết bàn là thanh tịnh. Niết bàn thanh tịnh này có hai loại: + Loại thứ nhất, gọi là Niết bàn vĩnh trường, mà trong đạo Phật Thiền tông gọi là Niết bàn Bảo Sở, tức bảo hộ bằng điện từ quang bên Phật giới, điện từ có một cực là…
 
35 Phái nam tông, Phái bắc tông tu như thế nào, Sao gọi là đạo Phật nguyên thuỷ Trò hỏi: Phái Nam tông tu như thế nào? Thầy trả lời: Phái Nam tông tu có 37 pháp quán và tưởng mà Đức Phật dạy ban đầu nên gọi là Tiểu thừa hay Nguyên thủy. Các thầy đem về phương nam nước Ấn Độ truyền bá nên gọi là Nam tông, tức tông đạo Phật đưa về phương nam. Trò hỏi…
 
34 Tướng thế gian thường còn là gì Trò hỏi: Tướng thế gian thường còn là gì ạ? Thầy trả lời: Tướng thế gian thường còn gồm có 5 thứ: + Thứ nhất, đất. + Thứ hai, nước. + Thứ ba, không khí. + Thứ tư, lửa. + Thứ năm, điện từ âm dương. 2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM websit…
 
33 Yếu chỉ thiền tông là gì, Bí mật thiền tông là gì Trò hỏi: Yếu chỉ Thiền tông là gì ạ? Thầy trả lời: Yếu chỉ Thiền tông là thiết yếu của pháp môn Thiền tông mà trong đạo Phật không có pháp môn nào có thiết yếu. Trò hỏi: Bí mật Thiền tông là gì ạ? Thầy trả lời: Bí mật Thiền tông là những điều Đức Phật dạy không ai biết mà nay họ biết gọi là Bí mậ…
 
32 Tứ quý thiền tông là gì Trò hỏi: Tứ quý của Thiền tông là gì ạ? Thầy trả lời: Tứ quý Thiền tông là thân tứ đại. Nhờ thân tứ đại mới tạo ra được công đức nên Đức Phật cho thân tứ đại là tứ quý của Thiền tông. 2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đá…
 
31 Người đã đạt được bí mật thiền tông thì hằng ngày sống như thế nào Trò hỏi: Người đã đạt được Bí mật Thiền tông rồi thì hàng ngày phải sống như thế nào ạ? Thầy trả lời: Người đã đạt được Bí mật Thiền tông rồi thì hàng ngày phải sống như sau: + Thứ nhất, đói ăn mệt ngủ. + Thứ hai, có gia đình lo cho gia đình. + Thứ ba, có tổ quốc lo cho tổ quốc. …
 
30 Giải thích kinh Kim Cang, Độ vô số chúng sanh mà không có chúng sanh nào được diệt độ Trò hỏi: Trong kinh Kim Cang Mật Tích, Đức Phật nói: Ta đều độ chứng được vô dư Niết bàn, độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh như thế mà không có chúng sanh là kẻ được độ. Xin giải thích rõ cho chúng tôi được rõ thông ạ! Thầy trả lời: Người dịch kinh Kim Cang …
 
29 Người có công đức nhưng không ham muốn về Phật giới thì công đức này sẽ thế nào Trò hỏi: Những người có công đức nhưng họ không thuộc đường về Phật giới hoặc họ không ham muốn về Phật giới. Vậy, công đức của những người này còn hay mất và sử dụng như thế nào? Xin giải thích cho chúng tôi hiểu ạ! Thầy trả lời: Công đức của những người này chỉ bị …
 
28 Nếu có 10 người được truyền thiền thì cả 10 người này sẽ về Phật giới hết không Trò hỏi: Trong Thiền tông nói cứ 100 người truyền thiền, chỉ có từ 3-5 người được về Phật giới mà thôi. Ví dụ như trong buổi truyền thiền có 10 người công đức bằng nhau. Vậy 10 người này có về Phật giới hết không ạ? Thầy trả lời: Nếu 10 người này thực hiện thật đúng …
 
27 Triệt ngộ là gì Trò hỏi: Triệt ngộ là sao ạ? Xin giải thích rõ? Thầy trả lời: Triệt ngộ là hiểu tận cùng vạn vật ở trái đất này. 2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới: ✅ Yo…
 
26 Đức Phật đã để lại cho nhân loại những gì Trò hỏi: Đức Phật từ lúc đản sanh đến lúc nhập Niết bàn, Đức Phật đã để lại cho nhân loại những gì ạ? Thầy trả lời: Đức Phật để lại cho nhân loại 6 pháp môn tu, cũng gọi là 6 con đường đi, gồm: + Đường số 1: Đi làm 37 loại Thánh ở trái đất này, sử dụng thần thông. + Đường số 2: Đi làm Giảng sư đạo Phật k…
 
25 Ý nghĩa xe trâu trắng, xe hươu, xe dê, xe trâu đen, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Trò hỏi: Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói đến 4 xe: Xe trâu trắng, xe hươu, xe dê, xe trâu đen. Xin giải thích ý nghĩa của 4 xe này ạ? Thầy trả lời: Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy người tu theo đạo Phật thấy và biết bằng tri và kiến tánh Phật của n…
 
24 Ý nghĩa câu Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, trong bát nhã tâm kinh Trò hỏi: Trong kinh Bát nhã có câu cuối là: “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”, xin giải thích cho chúng tôi được thông rõ câu trên ạ? Thầy trả lời: Câu này phải dịch ra từng đoạn mới biết Đức Phật dạy cho các vị tăng tu ngồi thiền, để cảm nhận…
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới: ✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4 ✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatb…
 
22 Vi trùng virus mang tính gì Trò hỏi: Vi trùng, virus trong người mang tính gì ạ? Thầy trả lời: Vi trùng cũng gọi là virus, nó chỉ biết mang tánh ăn thịt thối thôi. 2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt N…
 
21 Lớp đất nhân quả là như thế nào Trò hỏi: Thưa, lớp đất nhân quả là như thế nào ạ? Thầy trả lời: Lớp đất Nhân quả là trồng cây gì, lên cây nấy. Người sống trên lớp đất Nhân quả này, làm gì, thì có Nhân quả nấy. Người tu Giải Thoát, mà không tu giải thoát, mà bắt người ngu lạy mình, thì Nhân quả xuống Địa Ngục đó. Thầy tu Giải thoát ham chi Bắt ng…
 
20 Sau khi chết, cốt đưa vào chùa vật lý hoặc đem chôn thì có ảnh hưởng gì đường giải thoát không Trò hỏi: Tôi tu Thiền Tông mà gia đình và dòng họ con không ai Tu Thiền Tông cả, khi tôi chết cốt lại đưa vào chùa vật lý hay chôn vậy có ảnh hưởng gì đường về Phật giới của tôi không ạ? Thầy trả lời: Không ảnh hưởng gì, tu Thiền Tông, chết là Giải Tho…
 
19 Gia đình có người làm nghề thầy cúng thì có ảnh hưởng gì người tu thiền tông không Trò hỏi: Trong dòng họ có rất nhiều người làm thầy cúng và cũng có người tu theo pháp môn Thiền Tông, vậy có ảnh hưởng gì đến người Tu Thiền Tông và dòng họ không ạ? Thầy trả lời: Không ảnh hưởng gì hết, với điều kiện: Khi Cô Hồn phá đừng sợ. Gia đình có xào xáo đ…
 
18 Tôn chỉ, cương lĩnh, phẩm cấp trong đạo Phật; phá thai có ảnh hưởng gì tu thiền tông không Trò hỏi: Tôn chỉ của đạo Phật dạy những gì ạ? Cương lĩnh của đạo Phật như thế nào ạ? Phẩm cấp trong đạo Phật có ý nghĩa như thế nào ạ? Chính sách của nhà nước chỉ được sinh từ 2- 4 con, cha mẹ phá bỏ thai nhi, bây giờ tu Thiền Tông, vậy có ảnh hưởng gì đến…
 
17 Tam nghiệp thân khẩu ý giữ trong sạch an lành là thanh tịnh, đúng hay không Trò hỏi: Thưa, có vị Giảng sư giảng là: “Thân Khẩu Ý giữ gìn trong sạch và yên lành đó gọi là Thanh Tịnh”. Thanh là trong sạch. Tịnh là an lành. Đó là phương pháp tu. Dù có tu theo Tịnh Độ Tông hay Thiền Tông, Lục Độ Tông, Duy Thức Tông hay Mật Tông, thì cái cốt lõi quý …
 
16 Vô ngã là gì Trò hỏi: Vô ngã là gì, xin giải thích rõ? Thầy trả lời: Vô là không. Ngã là ta chân thật. Ở Trái đất và Tam giới này không gì là chân thật hết, mà tất cả đều là duyên hợp giả có, tức không thật, nên gọi là “ Vô Ngã”, tức không có cái Ta chân thật. 2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC V…
 
15 Tổ chức của Đạo Phật là gì Trò hỏi: Tổ chức của đạo Phật là gì ạ? Thầy trả lời: Nói đến tổ chức đạo Phật, thì không ai biết, trừ người nào đọc được quyển Kinh Vô Tự, thì người này mới biết được. Tôi chỉ nói đại cương về tổ chức đạo Phật như sau: Đạo Phật, là con đường dẫn người đi: Đi khắp Trái Đất. Đi khắp Tam giới. Đi khắp Phật Giới. Đi khắp C…
 
14 Khi trái đất bể, các trung ấm thân chuyển qua trái đất mới như thế nào Trò hỏi: Nói tội siêu nhân quả phải ở Hầm lửa lớn, khi nào trái đất bể thì những người đó mới thoát ra được. Trái đất bể rồi thì tất cả những trung ấm thân này sống như thế nào? Xin giải thích cho chúng tôi được thông. Thầy trả lời: Khi Trái đất gần bể, thì Ban bệ Trời Tứ Thi…
 
13 Ban nghi lễ thần thánh tiên ở đâu trên trái đất này Trò hỏi: Ai chết cũng ở trong gia đình, bệnh viện hay ngoài đường. Khi thức dậy trung ấm thân nhìn luôn thấy Ban Nghi lễ, Kim thân Phật và đầy đủ các vị Thần vv… Ban nghi lễ luôn luôn hiện hữu để đón tiếp những trung ấm thân. Chúng tôi chưa hiểu trường hợp trên. Mong giải thích cho chúng tôi đư…
 
12 Đại đức rồi mà sao không biết câu Tri kiến lập tri tức vô minh bổn Trò hỏi: Thầy đại Đức thích minh Đức nói: tôi đã giữ 250 giới, đứng vào hàng Thanh văn duyên giác. Mà thầy không biết câu: “Tri kiến lập tri tức vô minh bổn Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết bàn” Sao lại kì lạ vậy ạ? Thầy trả lời: Câu: “Tri kiến lập tri tức vô minh bổn Tri kiến…
 
11 Tu theo tịnh độ có dễ không Trò hỏi: Người tu theo pháp môn Tịnh độ có dễ không? Xin giải thích cho chúng tôi biết. Thầy trả lời: Đức Phật dạy pháp môn Tịnh độ này dành riêng cho những người thật giàu tu, thì rất dễ như ăn cơm. Còn người không có tiền tu, giống như người không có tiền mà đòi đi du lịch ở mặt trăng. Sống 10 ngàn năm vậy. Người gi…
 
10 Có vị giảng Tâm còn gọi là Ý, giảng vậy có đúng không Trò hỏi: Có 1 vị giảng là: Tu nhân, học Phật để tiến thẳng đến bờ giải thoát. Có ba phạm trù: Tâm - Khẩu - Thân. Vị đó giải nghĩa rằng: Tâm còn gọi là ý. Thưa có đúng không? Thầy trả lời: Tôi giải thích cho các bạn biết các chữ của câu này: 1/ tu là sửa 2/ nhân là con người của mình Vậy con n…
 
09 Đọc sách khoa học Đức Phật dạy là để cúi đầu chào Đức Phật Trò hỏi: Có người hỏi: sao tu đạo Phật mà lại đọc sách khoa học. Người đọc sách khoa học của Phật trả lời: Tôi đọc sách khoa học của Đức Phật dạy là để tôi cúi đầu chào Đức Phật. Ý nghĩa của 2 câu trên như thế nào? Xin giải thích rõ cho chúng tôi được thông rõ ạ? Thầy trả lời: Tất cả các…
 
08 Khoa học không có tôn giáo thì què quặt, tôn giáo không có khoa học thì mù lòa Trò hỏi: Các nhà Bác học nói: Khoa học không có Tôn giáo thì què quặt. Tôn giáo không có Khoa học thì mù lòa. Xin giải thích 2 câu trên cho chúng tôi nghe được thông rõ được không ạ? Thầy trả lời: Câu này các nhà Bác học nói lên khi các ngài nương vào đạo Phật tìm đượ…
 
07 Cốt lõi của quyển Giáo Lý Đạo Phật Trò hỏi: Cốt lõi của quyển Giáo lý đạo Phật là gì ạ? Thầy trả lời: Cốt lõi của quyển Giáo lý đạo Phật, là đức Phật dạy sự thật 100% ở trái đất này Dù hữu hình hay vô hình, cũng như tổ chức tu của tất cả các đạo. 2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TO…
 
06 Sao đã đi tu mà còn ham dính vào chức tước Trò hỏi: Tại sao người tu giải thoát mà ham dính vào chức tước, sao lạ kỳ vậy? Thầy trả lời: Các anh chị phải biết, Trái đất này gọi là Thế gian! + Tiền tài - Danh lợi và Địa vị là trên hết! + Không ai thoát ra quy luật “gian xảo” này. + Do đó, người tu mà thật đúng quyển Giáo lý thì không gian xảo. + N…
 
05 Tiêu chuẩn của 1 Vị hòa thượng Trò hỏi: Vị Hòa thượng ngồi trên cao điều hành các thầy tu cấp dưới, phải có tiêu chuẩn như thế nào ạ? Thầy trả lời: Vị nào tu theo đạo Phật mà muốn nhận chức vị Hòa thượng, thì phải nghe 12 câu kệ của Đức Phật dạy. + Nếu có đủ tiêu chuẩn, thì nên nhận, còn không xin đừng nhận mà bị nhân quả nặng nề lắm đó: Giáo lý…
 
04 Vị thượng tọa ngồi trên cao giảng đạo có nhân quả gì Trò hỏi: Vị thượng tọa ngồi trên cao giảng đạo Phật có được phước hay nhân quả gì không? Thầy trả lời: Các anh chị phải nhớ đạo Phật là đạo nhân quả: + Tu đúng thì được nhân quả đúng. + Tu sai thì bị nhân quả đi 2 nơi: Một là làm hoa báo: Nếu lợi dụng đạo Phật lừa lấy tiền của những người mê m…
 
03 Ý nghĩa danh từ Hoà Thượng trong đạo Phật Trò hỏi: Ý nghĩa danh từ Hòa Thượng trong đạo Phật như thế nào? Thầy trả lời: Danh từ Hòa Thượng trong đạo Phật có ý nghĩa như sau: Hòa có nghĩa là điều hòa, thượng là thầy ngồi trên cao để điều hòa các thầy tu ở cấp bậc dưới của mình theo hai phần: Các thầy tu dưới phải tu đúng theo Hiến chương của đạo …
 
02 Thượng tọa là gì Trò hỏi: Xin giải thích cho chúng tôi biết danh từ thượng tọa trong đạo Phật có ý nghĩa như thế nào được không ạ? Thầy trả lời: Danh từ Thượng tọa trong đạo Phật là nói đến vị thầy ngồi trên cao giảng đạo Phật gọi là thượng tọa: Đạo Phật là đạo dạy cho người tu có 4 chữ giác ngộ - giải thoát. Nếu có vị thầy nào giảng đạo Phật mà…
 
01 Đại đức là gì Trò hỏi: Có Thầy Đại đức Thích Minh Đức tu mười mấy năm tại chùa Trà Sơn, Huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam. Thầy mang danh đại đức thế mà Thầy không hiểu danh từ Đại đức là gì? Sao kì lạ vậy ạ. Thầy trả lời: Đại đức là Đức lớn, chia ra làm 3 loại đức: Loại đức 1: người tu mà có công đức thật nhiều gọi là Đại công đức. Loại đức 2: Ngư…
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới: ✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4 ✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatb…
 
63 Giúp người khác theo Thiền tông, về sau họ không theo nữa, thì Công đức của mình có bị bôi đen không Trò hỏi: Thưa Thầy, có người giúp đỡ người khác tu theo pháp môn Thiền Tông. Nhưng thời gian sau, người được giúp kia không còn mặn mà với pháp môn Thiền tông nữa. Thậm chí họ quay lại tu các pháp môn khác hoặc quay lại phá. Thì người giúp đỡ nhữ…
 
62 Chia sẻ Thiền tông lên mạng xã hội, làm người khác chê, phá Thiền tông, thì người chia sẻ có bị Nhân quả không Trò hỏi: Thưa thầy, con thấy hiện nay có 1 số người tu theo pháp môn đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông họ quá nhiệt tình, họ muốn cho Thiền tông được phổ biến rộng khắp. Họ thường xuyên lên các trang mạng xã hội để chia sẻ. Người có d…
 
61 Người nhiệt tình theo Thiền tông, sau lại phản, người đó có phải đã bị Thánh dẫn vào để phá Thiền tông Trò hỏi: Thưa thầy, con thấy thực trạng hiện nay 1 số người khi gặp được pháp môn Thiền tông, họ tiếp nhận liền, có lúc kiểm thiền để cấp bí mật Thiền tông hoặc Thiền gia họ đều có những bài diễn đàn rất hay để khẳng định mình ngộ thiền 1 cách …
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Google login Twitter login Classic login