China công khai
[search 0]
Thêm
Download the App!
show episodes
 
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG ✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam. ✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination. ✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught. ✅ Can decode the secret from tan ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 15/08/2023 ở link bên dưới: ✅ Youtube: Ngày 15/8/2023: https://youtu.be/3hUQsvDHWM4 Ngày 3/9/2023: https://www.youtube.com/watch?v=w_hfHFnwbbA ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/chu-chua-thien-tong-tan-dieu-tra-loi-cho-dao-phat-…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 15/08/2023 ở link bên dưới: ✅ Youtube: https://youtu.be/3hUQsvDHWM4 ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/chu-chua-thien-tong-tan-dieu-tra-loi-cho-dao-phat-giao-hoa-hao.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimat…
  continue reading
 
77 Nếu thầy Nhân mất, làm sao để nhiều người vẫn theo học Thiền tông Câu hỏi: Chúng tôi thấy khi về chùa Thiền Tông Tân Diệu, bà con Phật tử hân hoan đến để gặp và mong nghe bác Nguyễn Nhân đích thân giải đáp. Nhưng khi thấy bác Nguyễn Nhân không về chùa, bà con Phật tử rất buồn và không ở lại lâu. Vậy sau khi bác Nguyễn Nhân mất, phải làm sao để b…
  continue reading
 
76 Nhiệm vụ và hạnh nguyện Bồ tát trong phẩm Hương Tích 98 - 109 Câu hỏi 1/12: Tiếp theo, các vị Bồ Tát ở nước Chúng Hương hỏi Ngài Duy Ma Cật: Bồ Tát ở cõi Ta Bà phải thành tựu mấy pháp ở nơi cõi này để không lầm lỗi, được sanh về cõi Tịnh Độ? Ngài Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát phải thành tựu 8 pháp ở nơi cõi này”, đó là: Pháp thứ nhất: Lợi ích chúng sa…
  continue reading
 
75 Phật Hương Tích dùng mùi hương dạy đạo Câu hỏi: Thưa, ở nước Chúng Hương, Phật Hương Tích dùng hương thơm để nói pháp. Ở cõi Ta Bà Phật Thích Ca dùng văn tự để nói Pháp. Xin giải thích điều này cho chúng tôi hiểu. Trả lời: Thưa quý vị, ở nước Chúng Hương, Đức Phật Hương Tích dùng hương thơm để nói pháp. Đức Phật Hương Tích sử dụng thuật truyền đ…
  continue reading
 
74 Tại sao thanh văn và bích chi không đến nước Chúng Hương Câu hỏi: Xin giải thích lại ý nghĩa của các danh từ Thanh Văn và Bích Chi Phật? Ở nước Chúng Hương này tại sao chỉ có hàng Đại Bồ Tát, mà không có hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật? Trả lời: Ý 1: Giải thích ý nghĩa của các danh từ Thanh Văn và Bích Chi Phật: * Ý nghĩa của danh từ Thanh Văn: …
  continue reading
 
73 Kinh Duy Ma Cật phẩm 10 Phật Hương Tích 92-95 Câu hỏi: Xin hỏi thêm vài vấn đề trong Kinh Duy Ma Cật, phẩm 10 - Phật Hương Tích. Xin vui lòng chỉ dạy thêm cho chúng tôi hiểu rõ ạ: “Khi thấy mọi người khởi tâm đến việc thọ thực, Ngài Duy Ma Cật hiện sức thần thông cho mọi người thấy được nước Phật tên là Chúng Hương, có vị Phật tên là Hương Tích.…
  continue reading
 
72 Chánh tà trong Thiền tông Câu hỏi: Thưa, Thiền tông là một trong sáu pháp môn của đạo Phật. Và có câu: “Thiền Tông ra đời phá Tà tông”. Nên tôi xin hỏi các ý như sau: - Tông nào trong đạo Phật là tông chánh? - Tông nào trong đạo Phật là tông tà? - Ý nghĩa chữ tà là gì? - Thiền tông phá là phá như thế nào? - Khái niệm tà tông chỉ có trong đạo Phậ…
  continue reading
 
71 Đạo Phật có mấy loại giải thoát, giải thoát thân Câu hỏi: Thưa, ngoài Giải Thoát Thân tứ đại, giải thoát Trung ấm thân. Phật tánh còn có sự giải thoát dưới dạng nào khác nữa không ạ? Trả lời: Đạo Phật có 5 thứ giải thoát: Giải thoát 1: Giải thoát mang Thân tứ đại. Giải thoát 2: Giải thoát mang Thân trung ấm. Giải thoát 3: Giải thoát ra ngoài thế…
  continue reading
 
70 Pháp môn nam truyền, bắc truyền là gì Câu hỏi: Xin giải thích thêm lần nữa. Vì sao có tên gọi là pháp môn Nam truyền Bắc truyền ạ? Trả lời: Pháp môn Nam truyền của đạo Phật: Là pháp môn của Đức Phật truyền về phương Nam, nên gọi là Nam truyền. Pháp môn Bắc truyền của đạo Phật: Là pháp môn của Đức Phật truyền về phương Bắc, nên gọi là Bắc truyền.…
  continue reading
 
69 Tại sao Võ Tắc Thiên tự tịch được 88 Câu hỏi: Vua Võ Tắc Thiên sau khi ngộ Thiền, Bà tự tịch để chết. Thưa, làm sao 1 người bình thường không phải tu sĩ, sống vào thời cổ đại lại có thể làm được như thế? Phải chăng Bà đã mở được Phật nhãn nên có thể làm được như vậy? Trả lời: Phải biết, khi Vua Võ Tắc Thiên sau khi ngộ Thiền, Phật nhãn của Bà nh…
  continue reading
 
69 Tại sao Võ Tắc Thiên tự tịch được 88 Câu hỏi: Vua Võ Tắc Thiên sau khi ngộ Thiền, Bà tự tịch để chết. Thưa, làm sao 1 người bình thường không phải tu sĩ, sống vào thời cổ đại lại có thể làm được như thế? Phải chăng Bà đã mở được Phật nhãn nên có thể làm được như vậy? Trả lời: Phải biết, khi Vua Võ Tắc Thiên sau khi ngộ Thiền, Phật nhãn của Bà nh…
  continue reading
 
67 Muốn được thần báo trước ngày chết thì tu thế nào, nói người khác biết được không 85-86 Câu hỏi: Trước khi chết 3 ngày, vị Thần quản lý nhân quả sẽ có sự báo trước, chỉ có người học và hiểu Thiền tông mới có thể nhận ra dấu hiệu này. Tuy nhiên, trong số những người học Thiền tông, không phải ai cũng có thể nhận dạng ra sự báo hiệu này một cách r…
  continue reading
 
66 Khi chết, thân trung ấm xuất ra tại đâu trên thân người, sao thời gian xuất khác nhau 83-84 Câu hỏi: Thưa! Khi người đã thật sự chết đi, trung ấm thân sẽ xuất ra tại đâu trên thân thể? Nghiệp lực của một người có quyết định điểm xuất ra của một trung ấm thân không? Trả lời: Khi người đã thật sự chết, trung ấm thân sẽ xuất ra theo công thức như s…
  continue reading
 
65 Người xuất thân trung ấm ra khỏi thân tứ đại là do gì 81-82 Câu hỏi: Thưa! Con người đang sống khỏe mạnh bình thường mà có thể xuất trung ấm thân ra khỏi thân tứ đại là do ai, do điều gì gây ra hiện tượng này? Trả lời: Con người đang sống khỏe mạnh bình thường mà có thể xuất trung ấm thân ra khỏi thân tứ đại là có hai nguyên do như sau: - Một, c…
  continue reading
 
64 Khi hôn mê mà chưa chết, chết lâm sàng, trung ấm thân xuất thân tứ đại là do gì 78-80 Câu hỏi: Khi hôn mê sâu mà vẫn thấy mọi việc xảy ra, thì cái gì đang thấy vậy? Thưa nhân dân! Có phải là trung ấm thân thấy không? Trả lời: Khi hôn mê sâu mà vẫn thấy mọi việc xảy ra, thì thấy đó là thấy của trung ấm thân. Câu hỏi: Người chưa tới số chết, trung…
  continue reading
 
63 Những người tu bị bệnh nặng là do gì Câu hỏi: Những vị tu sĩ đang còn sống mà học trò tạc tượng để thờ nên sinh bệnh nặng. Ngoài lý do đó, những vị thầy kia bị bệnh nặng cũng do nghiệp phải không? Việc này có xảy ra với người tu không? Trả lời: Phải biết ở trái đất này là trái đất tự sinh ra nhân quả, làm gì thì bị nhân quả đó. Mang thân người b…
  continue reading
 
62 Người tu Thiền tông muốn ở lại trái đất không về Phật giới được không Câu hỏi: Người tu Thiền tông có công đức nhưng vì lí do nào đó mà không muốn trở về Phật giới, muốn tiếp tục ở lại luân hồi thì người đó sẽ hưởng phước dương tức lên các cõi trời hay hưởng phước âm tức ở lại trái đất hay có thể vào làm việc ở Ban Thần - Thánh - Tiên hay là muố…
  continue reading
 
61 Người tu Thiền tông nếu muốn chết ngay để về Phật giới liền có được không Câu hỏi: Người tu Thiền tông đã tạo được một chút công đức đủ để mở mắt, muốn nhanh chóng được giải thoát thay vì tiếp tục sống cho đến khi mạng chung mà không vi phạm luật nhân quả, không tạo ra ác đức. Vậy có cách nào không? Trả lời: Tất cả người tu Thiền tông đã có công…
  continue reading
 
60 Đức Phật có dùng thân người để điều hành dòng Thiền không Câu hỏi: Để tiếp tục điều hành cho việc phổ biến pháp môn Thiền tông, Đức Phật Thích Ca có dùng thân người và tánh người để sắp đặt và điều hành quy trình này cho hoàn mãn nhiệm vụ của mình hay không? Trả lời: Phải biết cơ bản về các vị lập đạo ở trái đất này như sau. Tất cả các vị lập đạ…
  continue reading
 
59 Tại sao cô hồn dụ dỗ các tánh Phật luân hồi trong tam giới này Câu hỏi: Tại sao cô hồn tìm đủ mọi cách dụ dỗ để giữ các tánh Phật luân hồi trong tam giới này? Trả lời: Phải biết ở thế giới này gọi là thế giới âm dương, tánh người cũng là tánh âm dương. 7 thứ tánh âm của con người là do Ban Thánh chúa thế giới quản lý. Tánh người nào sử dụng tánh…
  continue reading
 
58 Có tánh Phật nào được vô ban thần thánh tiên làm việc khi mới vào trái đất không Câu hỏi: Có trường hợp nào các tánh Phật được trở về Phật giới mà không thông qua các nguyên tắc thông thường của tam giới này không? Ví dụ như tánh Phật lần đầu tiên vào trái đất có thể xin vào Ban Thần - Thánh - Tiên làm việc để tạo công đức, mà không cần mang thâ…
  continue reading
 
57 Các Kim thân đưa tánh Phật vào tam giới thời điểm nào Câu hỏi: Các Kim thân Phật đưa các tánh Phật vào tam giới vào thời điểm nào? Trả lời: Phải biết căn bản như sau: 1- Tam giới quay, trung tâm tam giới không quay. Chính ống không quay của tam giới gọi là trung tâm vận hành luân hồi. 2- Tam giới có 6 hành tinh có sự sống như địa cầu chúng ta. 3…
  continue reading
 
56 Cửa hải triều âm hải triều dương có xuyên qua trục trái đất không Câu hỏi: Thưa! Trung tâm vận hành luân hồi ở hai đầu của cửa Hải Triều Âm và cửa Hải Triều Dương, hai cửa này có đi xuyên qua trục trái đất không? Trả lời: Trung tâm vận hành luân hồi của tam giới, đầu hút vào gọi là đầu Hải Triều Âm có công dụng: hút Kim thân Phật và các tánh Phậ…
  continue reading
 
55 Tìm hiểu thế giới vô hình thế nào để không bị mê tín Câu hỏi: Thời đại văn minh, khi bàn về thế giới vô hình bị xem là mê tín vớ vẩn, còn khi học Thiền tông thì phải hiểu rõ ràng về thế giới vô hình. Vậy, tìm hiểu về thế giới vô hình như thế nào cho đúng để không bị xem là mê tín dị đoan? Trả lời: Thiền tông là đạo Khoa học Vật lý ai muốn hiểu s…
  continue reading
 
54 Ai có thể kiểm soát thế giới vô hình, hữu hình Câu hỏi: Thưa! Ai có thể kiểm soát để ổn định cân bằng vị thế của Ban Thần - Thánh - Tiên và Thánh chúa thế giới giữa thế giới hữu hình và vô hình, thưa nhân dân? Trả lời: Tổ chức thế giới vô hình nó là vậy, tổ chức thế giới hữu hình cũng vậy, đây là theo quy luật cuốn hút của điện từ âm dương sanh …
  continue reading
 
53 Thần thánh tiên ảnh hưởng gì tới việc tánh Phật về Phật giới Câu hỏi: Thưa! Sự tồn tại của loài Thần - Thánh - Tiên có ý nghĩa như thế nào đối với sự luân hồi hay trở về Phật giới của một tánh Phật? Trả lời: Câu hỏi này hỏi sai. Thế giới loài Thần - Thánh - Tiên họ có 3 nhiệm vụ. - Thứ nhất, loài Thần kiểm soát thân và tánh người và thực thi nhâ…
  continue reading
 
52 Loài người có thể nhận biết thế giới vô hình không Câu hỏi: Đối với thế giới vô hình, loài người có thể nhận biết được chút gì về thế giới đó thông qua hình thức nào? Trả lời: Đối với thế giới vô hình, loài người có thể nhận biết được chút đỉnh khi khoa học vật lý tiến cao, khi họ tìm ra được hạt hồng ngoại họ thấy được cõi vô hình. Nếu người nà…
  continue reading
 
51 Tổ chức của thế giới vô hình và thế giới hữu hình 62-65 Câu hỏi: Tổ chức của thế giới vô hình và tổ chức của thế giới hữu hình, cái nào có trước? Tổ chức nào nắm vận mệnh và điều hành trái đất này và cái nào hoàn thiện hơn? Trả lời: Tổ chức của thế giới vô hình có trước, tổ chức của loài người có sau. Chu kỳ tồn tại của trái đất, là do tánh của …
  continue reading
 
50 Ban thần thánh tiên làm gì để không bị loài cô hồn tác động Câu hỏi: Thưa, Ban Thần - Thánh - Tiên rất sợ loài cô hồn, vì loài này không tuân theo nhân quả. Vậy Ban Thần - Thánh - Tiên phải làm gì để không bị thập loại cô hồn tác động đến? Trả lời: Theo quy định của Ban Thần - Thánh - Tiên và tổ chức của loài ngạ quỷ như sau: Việc ai nấy làm, kh…
  continue reading
 
49 Sao vị thần quản lý thân phi hành gia chết ngoài không gian Câu hỏi: Loài Thần - Thánh - Tiên không thể đi ra khỏi 10 km của trái đất. Nếu một phi hành gia chết ngoài không gian, cách mặt đất hàng trăm km, vậy làm sao vị Thần quản lý thực thi được nhân quả với người này? Trả lời: Loài Thần - Thánh - Tiên, có nhiệm vụ đeo sát thân và tánh người. …
  continue reading
 
48 Lớp điện từ âm dương bao trái đất và bầu khí quyển trái đất có nhiệm vụ gì Câu hỏi: Lớp điện từ âm dương bao phủ trái đất và 6 bầu khí quyển của trái đất, có ý nghĩa gì đối với sự tồn tại và tổ chức của thế giới vô hình trong trái đất này, thưa nhân dân? Trả lời: Lớp điện từ âm dương bao phủ trái đất, có 6 bầu khí quyển bao trái đất, có nhiệm vụ…
  continue reading
 
47 Khi trái đất tan rã các vị thần thánh tiên có tự bay qua trái đất mới được không Câu hỏi: Ban Thần - Thánh - Tiên và Thánh Chúa thế giới, có ra khỏi phạm vi của mỗi trái đất không? Khi trái đất chuẩn bị tan rã, tất cả trung ấm thân được chuyển sang trái đất mới bằng cách nào? Trả lời: Phải hiểu nhiệm vụ của các vị: Thần - Thánh - Tiên, là những …
  continue reading
 
46 Tiêu chuẩn vào làm việc trong ban thần thánh tiên 56-57 Câu hỏi: Những vị làm việc trong Ban Thần - Thánh - Tiên, họ có thể giải thoát mà không cần quay lại tái sanh làm người. Vậy họ phải đạt tiêu chuẩn nào để được chọn vào các Ban này? Trả lời: Những vị làm việc trong Ban Thần - Thánh - Tiên, là để tạo công đức. - Một vị Phật nào ở Phật giới, …
  continue reading
 
45 Tu theo đạo cô hồn là tu sao 53-55 Câu hỏi: Tu sai với Giáo lý của đạo cô hồn, thì có bị nhân quả làm hoa báo hay xuống địa ngục không? Trả lời: * Phải biết cơ bản như sau: - Cô hồn là đạo chuyên môn lừa người khác. + Tu thật đúng Giáo lý đạo cô hồn, thì lừa người khác nhiều tiền hơn. + Tu sai Giáo lý của đạo cô hồn, thì lừa tiền ít hơn. - Người…
  continue reading
 
44 Những người không tu đạo nào hết mà mỉa mai người tu là bị thánh chi phối phải không Câu hỏi: Có người không tu theo đạo nào hết, nghe đến chữ tu là họ cười mỉa mai. Vậy những người này có bị loài Thánh chi phối không, thưa nhân dân? Trả lời: Người này không phải Thánh chi phối, mà người này ở vào 2 phần: 1. Tần số điện từ âm nhiều quá, sanh ra …
  continue reading
 
43 Tại sao tu để an cái tưởng mà lại tạo nhân quả Câu hỏi: Thưa, con người tìm đến đạo là để an cái tưởng, nhưng khi tu thì lại tạo nhân quả, sao lại như vậy? Trả lời: Hãy nghe kệ của Đức Phật dạy: Người ai cũng có tánh tham Không tu thì tham, theo cái tánh người Tu Phật mà thân quá lười Vào chùa gõ mõ, để người cúng ăn. Người cúng thì ta cứ ăn Nhâ…
  continue reading
 
42 Càng tu càng ngu càng ác là ý nói tu theo đạo nào Câu hỏi: Các vị từng nói: Càng tu càng ngu, càng ác. Vậy: Tu theo đạo nào thì càng ngu, càng ác, càng khó giải thoát nhất, và tại sao lại như vậy, thưa nhân dân? Trả lời: Phải biết tất cả các đạo ở trái đất này người nào tu bằng trí tuệ khoa học vật lý, thì tu mới đúng sự thật ở trái đất này được…
  continue reading
 
41 Thánh chúa thế giới tại sao không lập 1 đạo mà nhiều đạo Câu hỏi: Thánh Chúa thế giới, qua mỗi quốc gia khác nhau thì xưng tên khác nhau. Nếu đã quyền lực như thế, sao không lập một đạo duy nhất cho tất cả các quốc gia, để khỏi phải đánh phá thanh trừng lẫn nhau? Trả lời: Quý vị phải biết: Thánh Chúa thế giới lập ra đạo ở mỗi vùng ở trái đất này…
  continue reading
 
40 Lý do thánh chúa không thích đạo Phật Câu hỏi: Thưa, một vị Phật, đến với trái đất này chỉ với tư cách là một vị thầy dạy đạo, chỉ được xem như một người ngoại quốc đến nhập cư tạm trú vào trái đất, nhưng được cả một Ban bệ trời Tứ Thiên Vương, Chư Phật ở Phật giới, các vị Chúa trời trong tam giới thu xếp đến trái đất này dạy đạo. Điều này phải …
  continue reading
 
39 Tại sao đạo thần đạo thánh đạo tiên không cùng tồn tại Câu hỏi: Thưa, đạo của Thánh chủ trái đất lập ra và đạo của bậc Toàn năng toàn giác lập ra, tại sao lại không còn tồn tại và bị sai lệch vào thời kỳ Thánh Chúa thế giới lập đạo? Trả lời: Phải hiểu căn bản của 3 đạo, thì mới hiểu tại sao 3 đạo không tồn tại chung với nhau và phải sai lệch các…
  continue reading
 
38 Chu kỳ lập đạo ở trái đất Câu hỏi: Xin hỏi, chu kỳ lập ra các đạo ở trái đất diễn ra như thế nào? Trả lời: Chu kỳ lập ra các đạo ở trái đất này như sau: 1. Thời kỳ thứ nhất: Là thời kỳ “Đồ đá” 3.000 năm, khi cuối thời kỳ Đồ đá là 3.000 năm, loài người lập ra bộ lạc và quốc gia có sự tranh giành. Nên 3 đạo Thần - Thánh - Tiên được vị Thánh chủ tr…
  continue reading
 
37 Dấu vết khảo cổ của nền văn minh không gian Câu hỏi: Có nhiều Di tích khảo cổ được khám phá, cho thấy nhiều nền văn minh tiên tiến cao độ từng tồn tại. Cụ thể như: Chiếc cột sắt với độ tinh khiết 99,72%, Có Niên đại hơn 4000 năm mà chưa từng có dấu hiệu bị rỉ sét. Kỹ thuật luyện thép cao siêu như vậy mà người hiện đại ngày nay chưa đạt tới. Hoá …
  continue reading
 
36 Trời Tứ Thiên Vương, ý nghĩa các binh khí 42-44 Câu hỏi: Trong bản đồ Tam giới, tôi thấy Cõi Trời Tứ Thiên Vương là ở Dục giới, Bầu Hoàn đạo 2. Nhưng sao các tài liệu về Phật giáo lại ghi là họ ở 4 phương: Đông - Tây - Nam - Bắc? Trả lời: Trời Tứ Thiên Vương là ở Dục giới, vòng Hoàn đạo 2. Để điều khiển cả 1 Tam giới. Còn tài liệu về Phật giáo, …
  continue reading
 
35 Chuyện thần thánh, phong thần có ý nghĩa gì 40-41 Câu hỏi: Về truyền thuyết phong thần của Trung Quốc, mở màn câu chuyện là sự xúc phạm của Trụ Vương đối với Nữ Oa, kéo theo đó là nhiều bi kịch thảm khốc. Thực hư thì truyền thuyết này mang ý nghĩa như thế nào, thưa nhân dân? Trả lời: Phong thần là của người Trung quốc xưa. Đây là phong sức mạnh …
  continue reading
 
34 Các vị thần trong truyền thuyết như thần chiến tranh là chỉ ai Câu hỏi: Mỗi Quốc gia đều có Truyền thuyết về Thần - Thánh - Tiên của riêng mình. Ví dụ ở Việt Nam ta thì có tứ bất tử. Ở Trung Quốc thì có Viên Đế, Thần Nông. Vậy những vị này là ai? Trả lời: Các vị Thần mà người hỏi kể. Đây là những người sống vào thời kỳ tiền “Đồ đồng”. Để ru ngủ …
  continue reading
 
33 Sức mạnh vô hình và sức mạnh hữu hình, cái nào mạnh hơn Câu hỏi: Có 1 Quốc gia trên Thế giới, toàn bộ người dân đều tu Mật chú, đã đạt được năng lực dị thường. Thế nhưng họ không thể bảo vệ Đất nước của mình trước sức mạnh quân sự và chính trị của con người. Vậy sức mạnh vô hình hay sức mạnh hữu hình, cái nào mạnh hơn? Trả lời: Sức mạnh vô hình …
  continue reading
 
32 Tên của vị Phật có chữ VĂN không Câu hỏi: Xin giải thích rõ hơn vì sao Đức Phật Thích Ca khi viết Huyền ký dạy Thiền tông, Ngài ghi tên mình là Thích Ca Văn? Các Đời Phật trước có cách ghi tên như thế không? Ví dụ Ca Diếp Văn, Nhiên Đăng Văn. Trả lời: Tất cả các Vị Phật khi viết Huyền ký, truyền cho hậu thế biết Pháp môn Giải thoát này đều có nê…
  continue reading
 
31 Hoa Ưu Đàm nở là biểu hiện gì Câu hỏi: Hoa Ưu Đàm nở, là biểu hiện cho điều gì? Trả lời: Hoa Ưu Đàm không biểu hiện, mà là giúp cho con người KIẾN bằng tánh Phật của chính mình. 2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thi…
  continue reading
 
30 Lời nguyền của Ma Vương, Ma Vương là ai Câu hỏi: Lời nguyền của ma vương: “Này Ông Cồ Đàm! Nay ta không làm được gì Ông. Nhưng sau khi Ông chết đi, đệ tử của Ông, mặc áo của Ông, nhưng đều làm theo lời của ta cả” Xin hỏi Ma vương là ai? Đệ tử Phật mà làm theo lời của Ma vương là làm theo những gì? Trả lời: Ở trái đất này được phân định âm dương …
  continue reading
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh