Hocchungkhoan.vn công khai
[search 0]
Thêm
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
359. Bí quyết xây dựng năng lực đầu tư Lạm phát suy yếu DXY giảm mạnh VNIndex bớt đi áp lực lớn --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
356. FED chính thức hết thắt chặt định lượng TTCK sẽ chấp nhận tỷ giá lãi suất tiền gửi mới --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
355. Đặc biệt Lãi suất có thể tăng Margin hiện tại Kịch bản VNIndex Rủi ro và sự kiện trọng yếu --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
353. Thời điểm rất nhạy cảm Bulltrap và sức mua sẽ thể hiện VNIndex bạn cần kiểm soát tốt trọng yếu --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
352. VNIndex ở vùng nhạy cảm một số kịch bản góc nhìn TTCK phản ánh tương lai một số kinh nghiệm --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
351. Xuất hiện những trọng yếu lớn Có tồn tại Những tác động lớn lên thị trường chứng khoán đặc biệt --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
350. TTCK xuất hiện những trọng yếu lớn có thể gây biến động trong những tuần tiếp theo Cần 1 Kế hoạch --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
348. Sự cố VND chỉ gián đoạn tạm thời VNIndex về đón NĐT đợt cuối tăng mạnh DÒNG TIỀN RẤT KHỎE --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
345. FED Điểm ghẽn lớn nhất về nâng hạng được giải quyết TTCK VNIndex sớm bước vào giai đoạn lớn --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
344. Tuần đặc biệt quan trọng 4 trọng yếu tuần VNIndex kết cấu vẫn là dòng tiền TTCK vẫn là cơ hội --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
343. Bài 2 Giai đoạn tốt nhất năm đã đến TTCK VNIndex xuất hiện kỳ vọng lớn là gì Các nhóm ngành --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
341. VNIndex liệu có tạo tâm lý giả mô hình hai đỉnh Điều kiện quan trọng nhất vẫn là dòng tiền cao --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
340. Đặc biệt Thị trường chứng khoán đã chiết khấu được sự kiện Tín phiếu Cần Test vùng đỉnh --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
339. Phép thử tâm lý rất quan trọng trong vài phiên tới VNIndex sẽ cho biết mức độ hấp thụ Tín phiếu --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
338. Đặc biệt 27 TTCK VNIndex giảm mạnh này những quan trọng nhất Kiểm soát nó thành cơ hội lớn --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
337. Đặc biệt VNINDEX NHÓM CỔ PHIẾU có sự bất thường 1250 gãy là tín hiệu quan trọng Nên xây dựng KB --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
336. Đặc biệt Sự kiện Vĩ Mô có là tâm điểm trọng yếu Nó tác động đến tâm lý TTCK VNIndex như thế nào --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
332. Đặc biệt 26 VNIndex thị trường chứng khoán chính thức bước vào thị trường CON BÒ TÓT VNI 1500 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
331. Đặc biệt 25 Thời khắc quan trọng của thị trường chứng khoán VNIndex trước đợt tăng giá nhanh --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
330. Đặc biệt Hai điểm BREAK quan trọng tính chất VNIndex hiện tại Cổ phiếu lớn kinh nghiệm đầu tư --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
329. Đặc biệt 23 hướng dẫn rõ Dấu hiệu thị trường chứng khoán VNIndex sắp hình thành con sóng lớn --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
Đặc biệt 24 Nhóm ngân hàng hoàn thành sứ mệnh con sóng lớn và bị phân phối Dòng tiền chuyển nhóm --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
323. Số 18 Phương pháp đầu cơ chứng khoán theo chu kỳ không thể tìm đâu có được Đặc tính chu kỳ này --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
Chân lý Đầu tư thành công 2024 Phương pháp chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán đặc biệt 20 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
320. Đặc biệt 19 Chiến lược đầu cơ 2024 Những đột phá để thành công trên thị trường chứng khoán 2024 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
318. Đặc biệt nội bộ 13: Chia sẻ về triết lý đầu tư đầu cơ cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 2024 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
316. Đặc biệt nội bộ số 12 Cổ phiếu Đầu cơ một cách toàn diện 4 nhóm vấn đề kỳ vọng dương NVL 2024--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
314. Chính phủ trả lời rất rõ ràng về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam Những thông tin hôm nay --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
Ứng dụng liệu pháp dòng tiền trong và sau Tết với chủ đề lớn thị trường chứng khoán 2024 --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/hocchungkhoan/message
  continue reading
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh