×
Sabbath công khai
[search 0]
×
Podcast Sabbath tốt nhất tìm thấy (cập nhật Tháng một 2020)
Podcast Sabbath tốt nhất tìm thấy
Cập nhật Tháng một 2020
Tham gia cùng với hàng triệu người dùng FM Player ngay hôm nay để nhận được tin tức và thông tin chi tiết bất cứ khi nào bạn muốn, ngay cả khi bạn ngoại tuyến. Nghe podcast thông minh hơn với ứng dụng podcast miễn phí. Hãy tham gia nào!
Tham gia ứng dụng podcast tốt nhất thế giới để quản lý các chương trình yêu thích của bạn trực tuyến và nghe ngoại tuyến trên ứng dụng Android và iOS. Nó miễn phí và dễ sử dụng!
More
show episodes
 
Weekend/Sabbath Vietnamese (ti?ng Vi?t) radio program from Adventist World Radio
 
Daily programs in Vietnamese about Health, Family & Spiritual life tiếng Việt
 
Loading …
show series
 
Hình ảnh vua trời, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-su // Photos King heaven, the God, the JesusBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Giá trị Cơ Đốc nhân bị tổn thương, sự trưởng thành, sự tổn thương // Christian values are damaged, the maturity, the lesionsBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Sống khôn ngoan, người dại, sống theo ý Chúa // Wise life, foolish man, lifestyleBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Kẻ ơn trời, tạ ơn, lòng biết ơn // Godsend, thanks, gratitudeBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Luật gieo gặt, gieo gì gặt đó // Law reap sow, we reap as we sowBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Phước cho kẻ than khóc, phước lành, sự an ủi // Blessed are those who mourn, blessings, solaceBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Doi Moi Cho Nam Moi - Changing For The New YearBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Đất nước của Đức Chúa Trời, Thiên đàng, vinh hiển // Land of God, heaven, gloryBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Điều Chúa không thể làm, việc không thể làm // Things God can not do, can not doBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Loài người, sáng thế, con Đức Chúa Trời // Humans, creation, son of GodBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Không đáng giá, giá trị, điều quan trọng // Not worth, the value, it is importantBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Than phiền, lạc quan, yêu cuộc sống // Complain, optimism, love lifeBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Sống hay chết, sự chết, Sự sống // Live or die, death, lifeBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Những lời tiên tri ứng nghiệm, Lời tiên tri, sự khải thị // The prophecy was fulfilled, prophecy, revelationBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Thỏa hiệp 2, Ơn phước, Sự giải cứu // Compromise 2, blessings, deliveranceBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Thỏa hiệp 1, Ơn phước, Sự giải cứu // Compromise 1, blessings, deliveranceBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Tận thế, ngày cuối cùng, sự chuẩn bị // Apocalypse, the last day, the preparationBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Lòng nhân từ của Chúa, tình yêu thương, sự nhân từ // God's kindness, love, kindnessBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Tạo dựng con người, sự sáng thế, lịch sử loài người // Creation of man, the foundation of the world, human historyBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Giang Sinh Ly Do Chua Giang Tran - Christmas The Reason Jesus Christ Became HumanBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Không nóng giận, sự bình tĩnh, nhu mì // Not angry, calm, meekBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Chớ ngã lòng, vững lòng, không bỏ cuộc // Don’t discouragement, reassured, never give upBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Phép lạ hiện thực, ơn phước, Sự ban cho // Miracle, blessing, the giftBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Giang Sinh Thuong De O Cung Loai Nguoi - Christmas God Is With UsBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Phước, lòng khó khăn, sự nghèo khó // Blessing, heart trouble, povertyBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Ơn đền nghĩa đáp, ơn nghĩa, lòng biết ơn // Reward, favor, gratitudeBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Sự công bình, sống công bình, đời sống Cơ Đốc Nhân // Righteousness, righteous life, Christian lifeBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
May và không may, Phước hay họa, khó khăn // Fortunately and unfortunately, blesses and disaster, the difficultyBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Nơi tội lỗi và sự cứu chuộc gặp nhau, tội lỗi, sự cứu chuộc // Where sin meets redemption, sin, redemptionBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Quan tâm đến mọi người, sự quan tâm, sự tử tế // Caring to people, attention, kindnessBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Bảo vệ hạnh phúc vợ chồng, tình cảm vợ chồng, hạnh phúc gia đình // Protect happy couple, affectionate couple, happy familyBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Giang Sinh Emmanuen - Christmas EmmanuelBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Phước cho kẻ thương xót, sự thương xót, sự giúp đỡ // Blessed are the merciful, merciful, helpBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Mon Qua Khong Ke Xiet - The Extraordinary GiftBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Chúa mở cửa, sự hướng dẫn, trông cậy nơi Chúa // Lord opened, the guidance and hope in GodBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Chú ý về lợi người khác nữa, lợi ích cộng đồng, quan tâm // Attention to others benefits, community benefit, carefulBởi podcasts@awr.org (AWR)
 
Google login Twitter login Classic login