Society & Culture công khai
[search 0]
Thêm

Download the App!

show episodes
 
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG ✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam. ✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination. ✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught. ✅ Can decode the secret from tan ...
 
Loading …
show series
 
LỜI DẶN DÒ ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI DÀNH CHO NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC “BÍ MẬT ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM” - Hôm nay, các Phật gia được Truyền Bí mật Thiền Tông. Nên các Phật gia được nghe lời tuyệt mật này. Mong các Phật gia cố gắng thực hiện cho thật đúng, để trở về Phật Giới, thành Phật. - Ban Hành Lễ Truyền Bí Mật Thiền Tông, của Tổ đình c…
 
43 Sau khi công bố thiền tông thì chùa Tân Diệu còn nhiệm vụ gì Trò hỏi: Cảm ơn những vị có nhiệm vụ giữ gìn chùa Thiền Tông Tân Diệu để đến đời Mạt pháp, Thiền Tông cho công bố Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Vậy bây giờ Thiền Tông đã công bố ra rồi thì các vị này và ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu còn nhiệm vụ gì nữa không? Nếu h…
 
42 Tất cả những gì có hình tướng là giả dối là ý nói hình tướng gì Trò hỏi: Tất cả những gì có hình tướng đều là hư dối. Vậy Đức Phật làm hoa tiêu để dẫn tánh Phật có Công đức trở về Phật giới, thì sao nó lại không phải là hình tướng? Xin giải thích rõ như thế nào gọi là hình tướng, và như thế nào là có hình tướng mà là không phải? Thầy trả lời: Tấ…
 
41 Càng tu càng ngu, nhưng sao nhiều người thích tu Trò hỏi: Càng tu càng ngu, vậy tại sao Đức Phật lại dạy 5 pháp môn tu vật lý. Càng tu càng ngu, sao các thầy chùa lại thích tu. càng tu càng ngu, sao người ở ngoài chùa cũng thích ngồi thiền. Sao lại lạ đời vậy? Thầy trả lời; Ở Trái Đất này, là Trái Đất Nhân quả. Hễ tu, là các Vị cõi Âm giúp mình …
 
40 Công đức trong hòm công đức có ý nghĩa gì Trò hỏi: Xin hỏi, ở các điểm hay ghi là hòm Công đức. Vậy Công đức này là như thế nào? Thầy trả lời: Ở các điểm hay ghi là hòm Công đức. Chữ Công đức này, không ai biết, nên mới ghi như vậy. Chữ Công đức này, sau khi Đức Phật trở về Phật giới, đúng 2.560 năm sau, Đức Phật mới cho công bố ra, thì loài Ngư…
 
39 Phân biệt 6 thứ tánh Trò hỏi: Trong con người mình có 5 thứ tánh: tánh Người, tánh Thần, tánh Thánh, tánh Tiên và tánh Cô hồn. Vậy làm sao mình phân biệt được các tánh và phân biệt được đâu là tánh Cô hồn trong thân mình xúi và đâu là Cô hồn sống ở bên ngoài xúi? Thầy trả lời: Mỗi thân con người đều có 6 thứ tánh, gồm: Tánh Phật. Tánh Người. Tán…
 
38 Khi văn minh lên cao, loài người có tìm thấy trái đất khác Trò hỏi: Khi văn minh lên cao thì các Nhà Khoa học có thể tìm thấy và giao lưu được với các Trái đất ở vòng hoàng đạo 1 hay không? Thầy trả lời: Dù cho loài Người Văn minh lên cao cỡ nào, cũng không tìm thấy các Trái đất có người sống ở vòng hoàng đạo 1 Tam giới được. Vì sao? Vì trong Bầ…
 
37 Ngồi thiền bị âm nhập, sao Đức Phật ngồi thiền Trò hỏi: Ngồi thiền bị ma nhập. Vậy tại sao Đức Phật lại ngồi thiền và còn dạy các môn đồ của mình ngồi thiền là sao? Thầy trả lời: + Bất cứ người nào tu theo đạo Phật, đầu tiên là phải học quyển Giáo Lý trước nhất. + Trong quyển Giáo Lý của pháp môn nào, Đức Phật đều có dạy công thức tu để thành tự…
 
36 Vô chùa cạo đầu không vợ con có trái quy tắc âm dương không Trò hỏi: Tại sao các chùa lại có cái luật là không để tóc và không có vợ con…Như vậy thì có đúng với nguyên tắc âm dương nới thế giới này không? Thầy trả lời: Đạo Phật không để tóc: Tức cạo đầu. Không cần trang điểm. + Không có vợ con: Đi là phải li gia cắt ái, nên không có vợ con. + Ng…
 
35 Những hiện tượng lạ, âm thanh lạ trên thế giới là gì Trò hỏi: Những hiện tượng lạ như là âm thanh lạ hay người tự nhiên bốc cháy…vậy theo đạo Phật những hiện tượng đó là gì? Thầy trả lời: Phải biết, tổ chức ở Trái đất này là Tứ Đại. Điện từ Âm Dương cuốn hút Tứ Đại lại và kéo cho Trái Đất di chuyển theo vòng Hoàn Đạo 1 của Tam giới. Trái đất có …
 
34 Cúng như thế nào để có công đức, phước đức Trò hỏi: Cúng ở gia đình, chùa, đình, đền, miếu… như thế nào là đúng và có Công đức, Phước đức, và như thế nào là không đúng, là có ác đức? Thầy trả lời; Đức Phật dạy: Người tu theo đạo Phật, thì phải có Trí tuệ thật sáng suốt, thì mới tu theo đạo Phật được. Còn người nào tu theo đạo Phật, mà không có T…
 
33 Muốn tu thiền tông thì bắt đầu từ đâu Trò hỏi: Người đang tu các pháp môn khác mà muốn tu theo pháp môn Thiền tông thì phải bắt đầu từ đâu? Thầy trả lời: Người đang tu các pháp môn khác mà muốn tu theo pháp môn Thiền tông, thì phải tuần tự như sau: Tìm quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, học cho biết. Học xong quyển Giáo …
 
32 Nguyên nhân gì chúng sanh có 10 phần mê muội Trò hỏi: Đức Phật nói: chúng sanh 10 phần mê muội cả 10. Vậy nguyên do gì bị mê muội, và muốn hết mê muội thì phải làm sao? Thầy trả lời: *Ý thứ nhất: Đức Phật nói chúng sanh 10 phần mê muội cả 10. Mười phần mê muội gồm: 1/ Mê muội 1: không biết trái đất mà chúng ta đang sống, là ai tạo ra? Không ai b…
 
31 Hồi hướng công đức sẽ mất công đức hay có thêm công đức Trò hỏi: Thưa, Con nghe nói là mình cứ nguyện hồi hướng công đức hay phước đức cho người khác, là mình không bị mất, mà còn được thêm công đức hay phước đức. Vậy người mà không biết là mình có hay là không, mà cứ nguyện hồi hướng cho người khác. Như vậy thì có bị mất số mình hồi hướng hay l…
 
30 Tánh Phật có đoạt xá được thai nhi trong bụng mẹ không Trò hỏi: Tánh phật có thể đoạt xá được thai nhi đã ở trong bụng mẹ. Vậy thì đoạt vào thời điểm nào thì được, và thời điểm nào là không được. Và trung ấm thân khi đã vào làm thai nhi trong bụng mẹ rồi, thì có thể bay đi ra ngoài chu du, rồi lại bay vào bụng mẹ được không, hay là như thế nào? …
 
29 Khoa học có lấy được hạt phước đức, công đức không Trò hỏi: Các nhà Khoa học lấy được các hạt như là: hạt nguyên tử, khí tử vv… Vậy họ dùng thiết bị văn minh, thì có lấy được hạt phước đức, hạt công đức, hay ác đức không? Thầy trả lời: Thưa chị! Các nhà Khoa học, họ lấy được các hạt nguyên tử, hạt khí tử, hạt dung nạp vv…. Là do họ sử dụng kính …
 
28 Tại sao dẹp vọng tưởng là không đúng Trò hỏi: Cái vọng tưởng của mình nó hiện ra. Mình dẹp nó đi, để cho nó được thanh tịnh. Nhưng thiền tông lại nói làm như vậy là không đúng. Tại sao lại không đúng, và làm sao thì mới đúng. Xin giải thích rõ? Thầy trả lời: Thưa chị! Người tu thiền tông phải hiểu cơ bản về thân và tánh người của mình như sau: +…
 
27 Tại sao cây to trên 60 năm có hồn cây Trò hỏi: Người bị làm hoa báo không phải đầu thai thành cái cây. Vậy tại sao những cây to trên 60 năm nó lại tụ hội để trở lại làm người được? Thầy trả lời: Phải tìm hiểu làm Hoa báo trong đạo Phật mà Đức Phật dạy là gì, và ai phải chịu nhân quả mang nghiệp làm hoa báo này. Hoa báo là gì? Là làm các loại hoa…
 
26 Muốn tìm hiểu sự thật trái đất thì tìm hiểu ở đâu Trò hỏi: Tôi được sinh ra bên đạo thiên chúa. Mà muốn tìm hiểu sự thật trên trái đất này từ hữu hình đến vô hình, thì phải tìm hiểu ở đâu? Thầy trả lời: Ở trên trái đất này có 8 loài sống chung, gồm: 1/ Loài Người 2/ Loài Thần 3/ Loài Thánh 4/ Loài Tiên 5/ Loài Ngạ quỷ 6/ Loài Súc sinh 7/ Loài Đị…
 
25 Không biết nguyên tắc âm dương thì tu đạo Phật đúng không Trò hỏi: Các chùa thường hay dạy ngồi thiền và quán và dạy niệm Phật A di đà, và làm phước. Không thấy nói đến điện từ âm dương. Vậy tu học theo đạo Phật mà không hiểu biết về nguyên tắc âm dương, thì có đúng với Đạo Phật không? Thầy trả lời: Đạo Phật chia ra làm 2 trường phái: *Trường ph…
 
24 Tại sao tu làm phước để lên trời là do cô hồn xúi Trò hỏi: Tu lên các Cõi Trời sống là Đức Phật dạy 1 trong 5 pháp môn tu vật lý. Tại sao Thiền tông lại nói là tu làm phước để đi đâu đó là do cô hồn xúi. Xin giải thích rõ? Thầy trả lời:. Đức Phật dạy: người muốn tu lên Nước Trời Cực lạc sống. Muốn tu thì được chứ chẳng phải không. Đây là tu nghi…
 
23 Tại sao càng tu càng ngu mà Đức Phật lại dạy 5 pháp môn tu vật lý Trò hỏi: Càng tu càng ngu. Vậy tại sao Đức Phật dạy ra 5 pháp môn tu vật lý là lý do gì? Thầy trả lời: Tu theo Đạo Phật hãy nhớ 2 câu Đức Phật dạy: 1/ các Ông bà đừng để Như Lai lừa, lừa bằng cách nào? 2/ chớ dẫm Như Lai vết đã qua. Tức đừng đi theo việc làm của Như Lai. Như Lai n…
 
22 Tại sao gọi tên Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam Trò hỏi: Đạo Phật căn cứ vào cái gì mà gọi là đạo Phật Khoa học vật lý thiền tông Việt Nam? Thầy trả lời: Đạo Phật Khoa học vật lý thiền tông Việt Nam không tu, căn cứ vào 8 phần của Đức Phật dạy gồm: 1/ Trái đất này ai tạo ra, Đức Phật dạy rất rõ ràng theo khoa học vật lý. 2/ Trái đất…
 
21 Pháp môn PHƯỚC HUỆ SONG TU Trò hỏi: Các thầy giảng Phước Huệ Song tu. Vậy đó gọi là pháp môn gì? Và Thành quả như thế nào? Thầy trả lời: Phước là giúp người khác an vui gọi là tu phước. Huệ là trí tuệ thật sáng suốt của mình. Ý nghĩa người có trí tuệ thật là sáng suốt mà lại có phước gọi là trí tuệ song tu. 2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Họ…
 
20 Ý nghĩa chữ BÌNH THƯỜNG trong đạo Phật Trò hỏi: Ý nghĩa hai chữ bình thường trong đạo Phật thì được hiểu như thế nào? Thầy trả lời: Hai chữ BÌNH THƯỜNG TRONG ĐẠO PHẬT ĐỨC PHẬT DẠY 6 phần: 1/ Có bản thân phải lo cho bản thân. 2/ Có gia đình phải lo cho gia đình. 3/ Có tổ Quốc phải lo cho Tổ Quốc. 4/ Đói ăn, mệt ngủ. 5/ Không tu mà bị nhân quả tốt…
 
19 Đời mạt pháp đệ tử Như Lai tu sai những gì Trò hỏi: Đức Phật nói đến đời mạt pháp thì đạo của Như Lai bị các đệ tử hiểu sai và tu sai. Vậy sai là sai những gì? Thầy trả lời: Đức Phật nói đến đời mạt pháp thì đạo của Như Lai bị các đệ tử Như Lai hiểu sai là sai như sau: + Đạo Phật chỉ dạy có 6 pháp môn mà nói đạo Phật có 84.000 pháp môn tu vậy là…
 
18 Tìm hiểu thiền tông thế nào cho đúng Trò hỏi: Các thầy trong giáo hội Phật giáo nói chùa Thiền tông Tân Diệu là tà đạo, rồi giáo hội lại mở ra một chùa Thiền tông ở huyện Tân Thạnh Tỉnh Long An. Sao lạ vậy? Vậy chúng tôi muốn tìm hiểu lời dạy chân thật của Đức Phật thì phải tìm hiểu như thế nào mới đúng và như thế nào là không đúng? Thầy trả lời…
 
17 Tại sao con người thích tưởng tượng Trò hỏi: Xin giải thích vì sao con người thích tưởng tượng? Thầy trả lời: Không phải con người thích tưởng tượng, mà tánh con người có tánh tưởng là nơi để tưởng tượng, sau đó làm việc theo tưởng tượng của tánh người. Đây là tổ chức của mỗi con người vì vậy con người phải tưởng tượng chớ không phải thích tưởng…
 
16 Tại sao hạt công đức lại có ở trái đất Trò hỏi: Hạt công đức là điện từ quang. Vì sao chỉ có ở trái đất này và trong mỗi tam giới? Thầy trả lời: Đây là sự phân chia của ban bệ trời tứ thiên vương ở hai nơi, có những hạt như sau: + Nơi 1: ở Phật giới thì có 3 loại hạt điện từ gồm: 1/ Hạt điện từ quang. 2/ Hạt điện từ dương. 3/ Hạt điện từ âm. + N…
 
15 Tại sao chỉ con người mới tạo được công đức Trò hỏi: Ở trái đất này có 12 hạt, trong đó có hạt công đức là điện từ quang mà chỉ có ở trái đấy này. Vì sao chỉ con người mới tạo được công đức? Thầy trả lời: Phải biết trong càn khôn vũ trụ này, duy nhất chỉ có thân và tánh người mới tạo được 5 loại đức gồm: + Loại 1: Là Tạo công đức. Công đức này đ…
 
14 Vi khuẩn và vi trùng có tánh Phật không Trò hỏi: Có người hỏi con vi khuẩn ở rau củ, ở quả dưa có tánh Phật không? Thầy trả lời: Đã là vi khuẩn, tức vi trùng hễ động vật là có Phật tánh. 2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông…
 
13 Vi sinh vật có phải là chúng sanh không Trò hỏi: Trong một ly nước lọc ta uống, có hàng triệu vi sinh vật. Vậy chúng có phải là chúng sanh như bao chúng sanh khác không? Thầy trả lời: Trong các kinh tiểu thừa Đức Phật có dạy: trong 1 bát nước có hàng vạn con vi trùng, mỗi con vi trùng là 1 sinh vật. Mỗi sinh vật là 1 chúng sinh. Đức Phật dạy: tấ…
 
12 Có cách nào giúp mẹ làm nghề thầy bói theo được thiền tông Trò hỏi: Như mẹ đệ làm thầy bói 25 năm, thì đệ có cách nào để mẹ mình có thể theo pháp môn Thiền tông này được không ạ? Thầy trả lời: Mẹ làm thầy bói là nghề của mẹ. Tu Thiền tông đừng nói cho ai biết hết là an toàn. Còn bép xép thì coi chừng nguy hiểm lắm. Nếu không giữ kín được thì đừn…
 
11 Nhất tự thiền dùng được 1 lần hay mấy lần Trò hỏi: Trong sách có ghi khi công đức, ác đức bằng nhau thì dùng nhất tự thiền là Buông, nhưng Đức Phật nói sử dụng nhất tự thiền này chỉ được 1 lần. Có vị Phật gia nói khi y đã được ban quản trị truyền thiền sau 7 ngày y nằm ngủ thì thấy thân mình cứng và rất nhiều bàn tay đang nắm lấy thân mình bất t…
 
10 Muốn xuất kệ được phải làm sao Trò hỏi: Người đã đọc hết 12 quyển sách Thiền tông của soạn giả Nguyễn Nhân rồi, và đã được cấp chứng chỉ giác ngộ yếu chỉ Thiền tông rồi, và chưa xuất ra thơ kệ. Muốn được lưu xuất ra thơ kệ từ tánh Phật thanh tịnh của chính mình thì phải làm sao? Thầy trả lời: Người đã đọc hết 12 quyển Thiền tông của soạn giả Ngu…
 
09 Người đạt bí mật thiền tông có chuyển đổi nghiệp được không Trò hỏi: Người tu theo đạo Phật Thiền tông, khi đạt được bí mật rồi có chuyển đổi được nghiệp quả không và bằng cách nào? Thầy trả lời: Người tu theo đạo Phật Thiền tông, khi đạt được bí mật Thiền tông chỉ là người hiểu sâu về Thiền tông thôi. Còn nghiệp là do tánh và thân người tạo ra,…
 
08 Tại sao có người quá khổ, làm lụng, thiếu ăn, gặp nạn Trò hỏi: Vì sao có người quá khổ về thân xác làm lụng suốt cả ngày, cả tháng mà thiếu ăn và gặp nhiều tai nạn. Nếu muốn thoát khổ thì người này phải làm sao? Thầy trả lời: Vì sao có người quá khổ về thân xác, làm lụng suốt cả ngày cả tháng mà còn thiếu ăn, mà còn gặp tai nạn. Đây là nghiệp củ…
 
07 Tu theo thiền tông chủ yếu làm những việc gì Trò hỏi: Tu theo pháp môn Thiền tông chủ yếu là làm những việc gì? Thầy trả lời: Câu hỏi này sai. Thiền tông không có tu. Người hành theo Thiền tông có bốn việc làm: 1/ Có gia đình phải lo cho gia đình. 2/ Có Tổ Quốc phải lo cho Tổ Quốc. 3/ Nghe bụng đói thì ăn. Nghe người mệt thì ngủ. 4/ Học công thứ…
 
06 Người tu thiền tông phải dựa vào đâu, tìm sự thật ở đâu Trò hỏi: Xin hỏi người tu Thiền tông phải dựa vào đâu, và tìm sự thật ở đâu? Thầy trả lời: Người tu Thiền tông phải dựa vào: 1/ Thực tế. 2/ Khoa học vật lý ở trái đất, ở không gian, ở Phật giới và càn khôn vũ trụ. Tìm sự thật có bốn nơi gồm: 1/ Tìm hiểu sự thật ở trái đất để biết ở trái đất…
 
05 An lạc hạnh có nghĩa là gì Trò hỏi: Xin giải thích câu an lạc hạnh có nghĩa là gì? Thầy trả lời: An lạc hạnh là người tu hạnh an lạc, tức tu không phiền não. Pháp tu này là của các vị tu theo pháp môn tiểu thừa. Tu để thành Thánh an lạc, tức Thánh vui tươi. 2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT …
 
04 Giải thích câu Nhận ra tánh Thấy, Biết mình có nghe Trò hỏi: Xin giải thích câu nhận ra tánh thấy biết mình có nghe? Thầy trả lời: Nhận ra tánh thấy biết mình có nghe: câu này Đức Phật dạy 60 câu kệ về tánh Phật của mỗi người. Thiền tông sư ni Đức Thảo có họa lại 20 câu cảm ơn Đức Phật. Xin xem trang 35 của quyển Huyền ký của Đức Phật và những v…
 
03 Giải thích chữ THIỀN trong thiền tông Trò hỏi: Xin giải thích chữ Thiền trong Thiền tông? Thầy trả lời: Chữ Thiền nghĩa là người ép cho tánh tưởng của mình dừng lại không tưởng nữa. Muốn hỏi đúng ý nghĩa thì phải hỏi như sau: + Thiền định là gì? + Trả lời: Ngồi thiền để dẹp vọng tưởng. Định là ép cho tánh tưởng của con người không chạy theo cảnh…
 
02 Lý do gì quốc gia này hay chỉ trích quốc gia khác Trò hỏi: Lý do gì mà quốc gia này chỉ trích cáo buộc quốc gia kia sai trái, mà lại không thấy cái sai trái của quốc gia mình ạ? Thầy trả lời: Câu này cũng giống như câu trên. Câu trên là nói về bản thân của mỗi người, còn câu này là nói chung cho một quốc gia tức lớn hơn, điều hành quốc gia là ai…
 
01 Vì sao mình hay thấy sai lầm của người khác Trò hỏi: Vì sao người này thường thấy sai lầm của người khác, mà không thấy sai lầm của mình ạ? Thầy trả lời: Thế giới âm dương này nó là vậy. Vì thế mà con người không chịu lo chuyện nhà mà lo chuyện quốc tế là vậy. Vì vậy Đức Lục Tổ Huệ Năng có dạy: + Các ông bà muốn tu theo đạo Phật hãy thấy lỗi mìn…
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới: ✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4 ✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 05/02/2023 ở link bên dưới: ✅ Youtube: https://youtu.be/1EwXPQaCRNo ✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-05-02-2023-ndlc.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatb…
 
Trò hỏi: Pháp chủ là ai trong đạo Phật? Thầy trả lời: Pháp: là tiếng nói. Chủ: là chủ của tiếng nói. * Chủ tiếng nói đó là ai? Là của vị toàn năng toàn giác nói ra, gọi là vị Phật. Vị Phật: là vị hiểu và biết tất cả trùm khắp trong càn khôn vũ trụ, như: Càn khôn vũ trụ chứa gì trong đó. Vị Phật cũng biết. Phật giới ở đâu. Vị Phật cũng biết. Loài nà…
 
45 Đời mạt pháp là gì Trò hỏi: Cho chúng tôi hỏi Đời mạt pháp là gì? Thầy trả lời: Đời mạt pháp là đời mà lời dạy của Đức Phật suy tàn hết. Không còn thầy tu nào theo đạo Phật nữa. Nên các thầy không ai biết các phần như sau: 1/ Phật là ai? Không thầy tu nào biết. 2/ Đạo Phật có mấy pháp môn tu? Không thầy tu nào rõ. 3/ Đức Phật lập ra đạo Phật như…
 
44 Tại sao cư sĩ Duy Ma Cật có trí tuệ vượt bậc Trò hỏi: Cư sĩ Duy Ma Cật vì sao có trí tuệ vượt bậc được như vậy? Thầy trả lời: Cư sĩ Duy Ma Cật là 1 Kim Thân Phật, theo phụ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy pháp môn Thiền tông, chớ không phải là 1 người phàm phu. 2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC…
 
43 Cái màn trong suốt ngăn cách thế giới vật lý và bể tánh Thanh Tịnh là gì Trò hỏi: Cái màn trong suốt ngăn cách thế giới vật lý và bể tánh Thanh Tịnh là gì ạ? Thầy trả lời: Câu hỏi này cô hỏi sai rồi. Bể tánh Thanh tịnh Phật giới, cách Trái Đất chúng ta đang sống 4 tỷ rưỡi cây số thì làm sao chúng ta thấy được. Hơn nữa, con mắt thấy của chúng ta …
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh