Thailand công khai
[search 0]
Thêm
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2024年3月(Part 2)「地震と復興 (2)」 Tháng 3 năm 2024 (Phần 2) “Động đất và Sự … 続きを読む Tháng 3 năm 2024 (Phần 2) “Động đất và Sự phục hồi (2)” / 2024年3月(Part 2)「地震と復興 (2)」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2024年3月(Part 1)「地震と復興 (1)」 Tháng 3 năm 2024 (Phần 1) “Động đất và Sự … 続きを読む Tháng 3 năm 2024 (Phần 1) “Động đất và Sự phục hồi (1)” / 2024年3月(Part 1)「地震と復興 (1)」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2024年2月(Part 3)「1.17KOBEに灯りをinながた(2)」 Tháng 2 năm 2024 (Phần 3) “Thắp … 続きを読む Tháng 2 năm 2024 (Phần 3) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (2)” / 2024年2月(Part 3)「1.17KOBEに灯りをinながた(2)」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2024年2月(Part 2)「1.17KOBEに灯りをinながた(1)」 Tháng 2 năm 2024 (Phần 2) “Thắp … 続きを読む Tháng 2 năm 2024 (Phần 2) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (1)” / 2024年2月(Part 2)「1.17KOBEに灯りをinながた(1)」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2024年2月(Part 1)「能登半島地震」 Tháng 2 năm 2024 (Phần 1) “Động đất Bán đảo N … 続きを読む Tháng 2 năm 2024 (Phần 1) “Động đất Bán đảo Noto” / 2024年2月(Part 1)「能登半島地震」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2024年1月(Part 3)「タイランドビエンナーレ2023〈ZOMIA IN THE CLOUD〉」 Tháng 1 năm 2024 … 続きを読む Tháng 1 năm 2024 (Phần 3) “Triển lãm nghệ thuật Thailand Biennale 2023 〈ZOMIA IN THE CLOUD〉” / 2024年1月(Part 3)「タイランドビエンナーレ2023〈ZOMIA IN THE CLOUD〉」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2024年1月(Part 2)「たかとりの記憶から生まれた芸術(2)」 Tháng 1 năm 2024 (Phần 2) “Nghệ t … 続きを読む Tháng 1 năm 2024 (Phần 2) “Nghệ thuật sinh ra từ ký ức Takatori (2)” / 2024年1月(Part 2)「たかとりの記憶から生まれた芸術(2)」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2024年1月(Part 1)「たかとりの記憶から生まれた芸術(1)」 Tháng 1 năm 2024 (Phần 1) “Nghệ t … 続きを読む Tháng 1 năm 2024 (Phần 1) “Nghệ thuật sinh ra từ ký ức Takatori (1)” / 2024年1月(Part 1)「たかとりの記憶から生まれた芸術(1)」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年12月(Part 3)「名古屋とベトナム人(3)」 Tháng 12 năm 2023 (phần 3) “Nagoya và … 続きを読む Tháng 12 năm 2023 (phần 3) “Nagoya và người Việt (3)” / 2023年12月(Part 3)「名古屋とベトナム人(3)」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年12月(Part 2)「名古屋とベトナム人(2)」 Tháng 12 năm 2023 (Phần 2) “Nagoya và … 続きを読む Tháng 12 năm 2023 (Phần 2) “Nagoya và người Việt (2)” / 2023年12月(Part 2)「名古屋とベトナム人(2)」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年12月(Part 1)「名古屋とベトナム人(1)」 Tháng 12 năm 2023 (Phần 1) “Nagoya và … 続きを読む Tháng 12 năm 2023 (Phần 1) “Nagoya và người Việt (1)” / 2023年12月(Part 1)「名古屋とベトナム人(1)」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年11月(Part 3)「アートは身近なところにある」 Tháng 11 năm 2023 (phần 3) “Nghệ thuậ … 続きを読む Tháng 11 năm 2023 (phần 3) “Nghệ thuật tồn tại ở những nơi thân thuộc” / 2023年11月(Part 3)「アートは身近なところにある」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年11月(Part 2)「みかんとアート」 Tháng 11 năm 2023 (Phần 2) “Quýt và nghệ th … 続きを読む Tháng 11 năm 2023 (Phần 2) “Quýt và nghệ thuật” / 2023年11月(Part 2)「みかんとアート」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年11月(Part 1)「下町芸術祭2023」 Tháng 11 năm 2023 (Phần 1) “Lễ hội nghệ t … 続きを読む Tháng 11 năm 2023 (Phần 1) “Lễ hội nghệ thuật Shitamachi 2023” / 2023年11月(Part 1)「下町芸術祭2023」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年10月(Part 3)「普段の生活からの災害への備え」 Tháng 10 năm 2023 (Phần 3) “Sự chuẩn … 続きを読む Tháng 10 năm 2023 (Phần 3) “Sự chuẩn bị cho thảm họa ngay từ cuộc sống bình thường” / 2023年10月(Part 3)「普段の生活からの災害への備え」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年10月(Part 2)「災害時のメディアの役割」 Tháng 10 năm 2023 (phần 2) “Vai trò của … 続きを読む Tháng 10 năm 2023 (phần 2) “Vai trò của phương tiện truyền thông trong thời gian thảm họa” / 2023年10月(Part 2)「災害時のメディアの役割」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年10月(Part 1)「1923年9月1日の関東大震災」 Tháng 10 năm 2023 (Phần 1) “Trận đạ … 続きを読む Tháng 10 năm 2023 (Phần 1) “Trận đại động đất Kanto ngày 1 tháng 9 năm 1923” / 2023年10月(Part 1)「1923年9月1日の関東大震災」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年9月(Part 3)「移動の経験を語る」 Tháng 9 năm 2023 (Phần 3) “Kể về kinh nghiệ … 続きを読む Tháng 9 năm 2023 (Phần 3) “Kể về kinh nghiệm di cư” / 2023年9月(Part 3)「移動の経験を語る」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年9月(Part 2)「アメリカ合衆国のベトナムタウン」 Tháng 9 năm 2023 (phần 2) “Khu người … 続きを読む Tháng 9 năm 2023 (phần 2) “Khu người Việt tại Hoa Kỳ” / 2023年9月(Part 2)「アメリカ合衆国のベトナムタウン」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年9月(Part 1)「ベトナム語教師のための研修会」 Tháng 9 năm 2023 (Phần 1) “Khóa Huấn … 続きを読む Tháng 9 năm 2023 (Phần 1) “Khóa Huấn Luyện & Tu Nghiệp Sư Phạm dành cho các thầy cô dạy tiếng Việt” / 2023年9月(Part 1)「ベトナム語教師のための研修会」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年8月(Part 3)「ベトナム夢KOBEスタッフのフリートーク」 Tháng 8 năm 2023 (Phần 3) ̶ … 続きを読む Tháng 8 năm 2023 (Phần 3) “Free talk- Phần trò chuyện ngẫu hứng của nhân viên VIETNAM yêu mến KOBE” / 2023年8月(Part 3)「ベトナム夢KOBEスタッフのフリートーク」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年8月(Part 2)「日本のお盆について」 Tháng 8 năm 2023 (phần 2) “Ngày lễ O … 続きを読む Tháng 8 năm 2023 (phần 2) “Ngày lễ Obon của Nhật Bản” / 2023年8月(Part 2)「日本のお盆について」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年8月(Part 1)「熱中症対策」 Tháng 8 năm 2023 (Phần 1) “Biện pháp phò … 続きを読む Tháng 8 năm 2023 (Phần 1) “Biện pháp phòng chống chứng sốc nhiệt” / 2023年8月(Part 1)「熱中症対策」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年7月「日本の七夕の日とベトナムの七夕の日」 Tháng 7 năm 2023 “Ngày Thất tịch Tan … 続きを読む Tháng 7 năm 2023 “Ngày Thất tịch Tanabata của Nhật và của Việt Nam” / 2023年7月「日本の七夕の日とベトナムの七夕の日」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年6月「日本での家の借り方 (2)」 Tháng 6 năm 2023 “Cách thuê nhà tại Nhật … 続きを読む Tháng 6 năm 2023 “Cách thuê nhà tại Nhật (2)” / 2023年6月「日本での家の借り方 (2)」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年5月「神戸・長田のベトナム料理マップと日本での家の借り方」 Tháng 5 năm 2023 “Bản đồ món … 続きを読む Tháng 5 năm 2023 “Bản đồ món ăn Việt Nam ở Nagata Kobe và cách thuê nhà tại Nhật” / 2023年5月「神戸・長田のベトナム料理マップと日本での家の借り方」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年4月「子ども防災教室」 Tháng 4 năm 2023 “Lớp học phòng chống thiên ta … 続きを読む Tháng 4 năm 2023 “Lớp học phòng chống thiên tai dành cho trẻ em” / 2023年4月「子ども防災教室」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年3月「ベトナムのローカルな市場の特徴 / 防災」 Tháng 3 năm 2023 “Đôi nét về chợ … 続きを読む Tháng 3 năm 2023 “Đôi nét về chợ thực phẩm địa phương ở Việt Nam / Phòng chống thiên tai” / 2023年3月「ベトナムのローカルな市場の特徴 / 防災」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2023年2月「移民と食・植物」 Tháng 2 năm 2023 “Di dân và các loại rau thực vật, t … 続きを読む Tháng 2 năm 2023 “Di dân và các loại rau thực vật, thực phẩm” / 2023年2月「移民と食・植物」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年12月「災害の時の避難」 Tháng 12 Năm 2022 “Lánh nạn khi có thảm họa” 皆さん、 … 続きを読む Tháng 12 Năm 2022 “Lánh nạn khi có thảm họa” / 2022年12月「災害の時の避難」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年11月(第2回)「寒さとインフルエンザの対策」 Tháng 11 Năm 2022 (lần thứ 2) “Biện pháp … 続きを読む Tháng 11 Năm 2022 (lần thứ 2) “Biện pháp phòng chống nhiễm lạnh và bệnh cảm cúm” / 2022年11月(第2回)「寒さとインフルエンザの対策」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年11月(第1回)「日本の七五三」 Tháng 11 Năm 2022 (lần thứ 1) “Ngày Shichi go s … 続きを読む Tháng 11 Năm 2022 (lần thứ 1) “Ngày Shichi go san ở Nhật” / 2022年11月(第1回)「日本の七五三」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年10月(第2回)「自然と共に生きるとは?」 Tháng 10 Năm 2022 (lần thứ 2) “Sống cùng v … 続きを読む Tháng 10 Năm 2022 (lần thứ 2) “Sống cùng với thiên nhiên là gì” / 2022年10月(第2回)「自然と共に生きるとは?」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年10月 (第1回)「誰かのそばに向かうこと: 他のひとと共に生きるとはどういうことだろう、なぜ「ボランティア」をするのだろう ( … 続きを読む Tháng 10 năm 2022 (lần thứ 1) “Ở bên cạnh một ai đó: Việc sống cùng người khác là như thế nào? Tại sao lại “làm tình nguyện”? (3)” / 2022年10月 (第1回)「誰かのそばに向かうこと: 他のひとと共に生きるとはどういうことだろう、なぜ「ボランティア」をするのだろう (3)」 →…
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年9月 (第2回)「六甲山でのハイキング」 Tháng 9 năm 2022 (lần thứ 2) “Hiking trên n … 続きを読む Tháng 9 năm 2022 (lần thứ 2) “Hiking trên núi Rokko” / 2022年9月 (第2回)「六甲山でのハイキング」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年9月(第1回)「地域日本語教室で使える『日本語学習ポートフォリオ』」 Tháng 9 Năm 2022 (lần thứ 1) … 続きを読む Tháng 9 Năm 2022 (lần thứ 1) “Hồ sơ học tiếng Nhật portfolio” có thể sử dụng trong lớp tiếng Nhật địa phương” / 2022年9月(第1回)「地域日本語教室で使える『日本語学習ポートフォリオ』」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年8月「留学の経験」 Tháng 8 Năm 2022 “Kinh nghiệm du học” 皆さん、こんにちは。今回もベ … 続きを読む Tháng 8 Năm 2022 “Kinh nghiệm du học” / 2022年8月「留学の経験」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年7月(第2回)「夏バテ対策、日本三大祭り(大阪編)」 Tháng 7 Năm 2022 (lần thứ 2) “Biện ph … 続きを読む Tháng 7 Năm 2022 (lần thứ 2) “Biện pháp phòng chống căn bệnh mùa hè natsu bate, Ba lễ hội lớn nhất Nhật Bản (Phần Osaka)” / 2022年7月(第2回)「夏バテ対策、日本三大祭り(大阪編)」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年7月 (第1回)「コロナ禍の生活から見えたこと:自分の街をよくする仕組み」 Tháng 7 năm 2022 (lần thứ … 続きを読む Tháng 7 năm 2022 (lần thứ 1) “Điều nhìn thấy được từ cuộc sống trong đại dịch corona: Cơ chế giúp xây dựng thành phố của mình tốt đẹp” / 2022年7月 (第1回)「コロナ禍の生活から見えたこと:自分の街をよくする仕組み」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年6月 (第2回)「地域での活動、日本三大祭り」 Tháng 6 năm 2022 (lần thứ 2) “Sinh hoạt … 続きを読む Tháng 6 năm 2022 (lần thứ 2) “Sinh hoạt địa phương. Ba lễ hội lớn nhất Nhật Bản” / 2022年6月 (第2回)「地域での活動、日本三大祭り」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年5月 (第2回)「日本のお香について」 Tháng 5 năm 2022 (lần thứ 2) “Đôi nét về các … 続きを読む Tháng 5 năm 2022 (lần thứ 2) “Đôi nét về các loại hương của Nhật” / 2022年5月 (第2回)「日本のお香について」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年5月 (第1回)「宝塚歌劇についてのお話」 Tháng 5 năm 2022 (lần thứ 1) “Chia sẻ về đ … 続きを読む Tháng 5 năm 2022 (lần thứ 1) “Chia sẻ về đoàn kịch Takarazuka” / 2022年5月 (第1回)「宝塚歌劇についてのお話」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年4月 (第2回)「地域での日本語学習(3): 学習者オートノミーと『日本語ポートフォリオ』」 Tháng 4 năm 2022 … 続きを読む Tháng 4 năm 2022 (lần thứ 2) Học tập tiếng Nhật ở địa phương (3): Sự chủ động của người học và quyển “Hồ sơ tiếng Nhật” / 2022年4月 (第2回)「地域での日本語学習(3): 学習者オートノミーと『日本語ポートフォリオ』」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年4月 (第1回)「地域での日本語学習(2): 日本語学習のための教材」 Tháng 4 năm 2022 (lần thứ 1) … 続きを読む Tháng 4 năm 2022 (lần thứ 1) “Học tập tiếng Nhật ở địa phương (2): Tài liệu cho học tập tiếng Nhật” / 2022年4月 (第1回)「地域での日本語学習(2): 日本語学習のための教材」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年3月 (第2回)「地域での日本語学習(1): 日本語教室の種類」 Tháng 3 năm 2022 (lần thứ 2) “H … 続きを読む Tháng 3 năm 2022 (lần thứ 2) “Học tập tiếng Nhật ở địa phương (1): Các loại lớp tiếng Nhật” / 2022年3月 (第2回)「地域での日本語学習(1): 日本語教室の種類」 →Bởi FMわぃわぃ(FMYY)
  continue reading
 
住みやすい日本を創るための情報発信番組 HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG 2022年3月 (第1回)「誰かのそばに向かうこと: 他のひとと共に生きるとはどういうことだろう、なぜ「ボランティア」をするのだろう (2 … 続きを読む Tháng 3 năm 2022 (lần thứ 1) “Ở bên cạnh một ai đó: Việc sống cùng người khác là như thế nào? Tại sao lại “làm tình nguyện”? (2)” / 2022年3月 (第1回)「誰かのそばに向かうこと: 他のひとと共に生きるとはどういうことだろう、なぜ「ボランティア」をするのだろう (2) →…
  continue reading
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh