Zen công khai
[search 0]
Thêm
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM

Unsubscribe
Unsubscribe
Hàng ngày
 
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG ✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam. ✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination. ✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught. ✅ Can decode the secret from tan ...
  continue reading
 
Artwork

1
Vinhomes Vingroup

VInhomes Vingroup

Unsubscribe
Unsubscribe
Hàng tháng
 
Vinhomes là công ty đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản số 1 Việt Nam với quy mô, tốc độ phát triển và chất lượng dịch vụ đẳng cấp, dẫn dắt thị trường bất động sản Việt Nam phát triển bền vững, tiến tới vươn tầm quốc tế. Chi tiết xem tại website: https://vinhomes.vn/
  continue reading
 
Loading …
show series
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
13 Quy luật sống trên trái đất Trò hỏi: Có bao nhiêu quy luật sống ở Trái Đất này, xin cho tôi biết? Thầy trả lời: Ở Trái Đất Nhân Quả này, mỗi suy nghĩ và hành động đều theo quy luật Nhân Quả. Không tính hết được. Nên không biết là bao nhiêu. Trò hỏi: Cái gì tạo ra các quy luật đó? Thầy trả lời: Ở Trái Đất sức hút vật chất và vật lý điện từ Âm Dươ…
  continue reading
 
12 Loài nào làm chủ và quản lý trái đất Trò hỏi: Xin cho tôi biết: Loài nào làm chủ Trái Đất? Thầy trả lời: Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới làm chủ Trái Đất. Trò hỏi: Quyền làm chủ Trái Đất này thể hiện như thế nào? Thầy trả lời: Quyền làm chủ Trái Đất này là: Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới sản xuất ra Trái Đất này. T…
  continue reading
 
11 Nhiệm vụ các loài sống trên trái đất Trò hỏi: Xin cho tôi biết: Trái đất có bao nhiêu loài sống trên đó ạ? Thầy trả lời: Trái đất có 7 loài sống trên đó. Trò hỏi: Nhiệm vụ từng loài sống trên trái đất là gì ạ? Thầy trả lời: Nhiệm vụ từng loài sống trên trái đất như sau: 1. Loài người: Có 4 nhiệm vụ: - Nhiệm vụ 1: Cho Kim thân Phật siêu nhỏ từ Ph…
  continue reading
 
10 Cấu tạo, vận hành, chức năng của trái đất Trò hỏi: Xin cho tôi biết Trái đất cấu tạo bằng gì? Thầy trả lời: Trái đất cấu tạo bằng ngũ hành: Đất, nước, không khí, lửa và điện từ âm dương. Trò hỏi: Chức năng của mỗi thành phần tạo nên Trái đất? Thầy trả lời: Chức năng của mỗi thành phần cấu tạo nên Trái đất gồm có: - Thứ nhất là các chất cứng, gọi…
  continue reading
 
09 Mặt trời, tam giới có tồn tại vĩnh viễn Trò hỏi: Xin cho biết Mặt trời tồn tại bao lâu? Thầy trả lời: Mặt trời thì tồn tại vĩnh viễn. Trò hỏi: Mặt trời tồn tại bằng cách nào? Thầy trả lời: Mặt trời thì tồn tại bằng khí Hiđro. Trò hỏi: Xin cho biết: Điều gì để một Tam giới tồn tại vĩnh viễn? Thầy trả lời: Tam giới mà tồn tại vĩnh viễn là do sức h…
  continue reading
 
08 Đấng tạo hoá là ai, tạo hoá ra cái gì Trò hỏi: Cái gọi là Đấng tạo hoá, thực chất là có hay không có? Thầy trả lời: Thực chất có cái gọi là Đấng tạo hoá. Trò hỏi: Nếu có Đấng tạo hoá, thì đó là ai? Thầy trả lời: Đó chính là vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương, phụ trách Địa Giới sản xuất ra các hành tinh ngũ hành và muôn loài sống ở trên Trái đất này. T…
  continue reading
 
07 Các loài sống trong tam giới sinh ra như thế nào Trò hỏi: Có bao nhiêu loài sống trong tam giới? Thầy trả lời: Ở trong tam giới thì có 4 loài sống chung đó là: Đầu tiên là loài Trời Dục Giới. Kế tiếp, là đến loài Trời Hữu Sắc. Tiếp theo đó là loài Trời Cực Lạc. Rồi cuối cùng là loài Trời Vô Sắc. Trò hỏi: Các loài trong tam giới sinh ra từ đâu? T…
  continue reading
 
06 Cấu trúc tam giới Trò hỏi: Tam giới là gì? Thầy trả lời: Tam giới là 3 giới Trời gồm: Thứ nhất là bầu Trời Dục giới. Thứ hai là bầu Trời Hữu Sắc và Cực Lạc Cuối cùng là bầu Trời Vô sắc. Trò hỏi: Cấu tạo của một tam giới như thế nào? Thầy trả lời: Một tam giới có tất cả là 39 hành tinh, bằng điện từ Âm Dương có màu sắc khác nhau. Trò hỏi: Quy tắc…
  continue reading
 
05 Quy trình Kim thân Phật siêu nhỏ trở thành Kim thân Phật lớn Trò hỏi: Quy trình để 1 Kim thân Phật siêu nhỏ thành Phật lớn, phải như thế nào? Thầy trả lời: Quy trình để 1 Kim thân Phật siêu nhỏ trở thành 1 Kim thân Phật lớn, thì phải trải qua nhiều công đoạn, đó là: 1/ Ở công đoạn thứ nhất: Kim thân Phật siêu nhỏ này phải nhờ thân và tánh người …
  continue reading
 
04 Ngoài thành Phật, Kim thân Phật siêu nhỏ có thể thành gì Trò hỏi: Ngoài thành Phật, Kim thân Phật siêu nhỏ có thể thành cái gì? Thầy trả lời: Nếu như mà Kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người, không tìm hạt công đức để ăn, để thành Kim thân Phật lớn. Mà lại tìm các hạt sau đây, thì trung ấm thân của con người sẽ chở đi các nơi như sau: -…
  continue reading
 
03 Tại sao con người ai cũng có phật tánh Trò hỏi: Xin cho tôi biết, Phật tánh có từ đâu? Thầy trả lời: Phật tánh có từ trong Kim Thân Phật siêu nhỏ. Trò hỏi: Phật tánh có số lượng bao nhiêu? Thầy trả lời: Số lượng Phật tánh đó có như sau: Mỗi một cái hạt điện từ quang trong Phật giới sẽ là một Kim Thân Phật siêu nhỏ. Rồi mỗi một Kim Thân Phật siêu…
  continue reading
 
02 Làm sao để đi khắp trong càn khôn vũ trụ Trò hỏi: Con người có thể đi khắp trong Càn khôn vũ trụ này được không? Thầy trả lời: Không thể. Trò hỏi: Loài nào có thể đi khắp trong Càn khôn vũ trụ này? Thầy trả lời: Để mà đi khắp được trong Càn khôn vũ trụ này thì chỉ có các Vị Phật lớn mới đi được mà thôi. Trò hỏi: Xin cho biết các Vị Phật đi khắp …
  continue reading
 
01 Trong càn khôn vũ trụ có những loài nào Trò hỏi: Xin cho biết: Càn khôn vũ trụ, có gì trong đó? Thầy trả lời: Ở trong Càn khôn vũ trụ đó, thì có rất nhiều cái hạt CHÂN NHƯ, những cái hạt đó được gọi là cái hạt chân thật của các loài sống trong cái Càn khôn vũ trụ này. Trò hỏi: Xin hỏi có bao nhiêu loài trong Càn khôn vũ trụ? Thầy trả lời: Trong …
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong ✅ Email: thientongmt@gmail.com ✅ Mobile: +84 916 01 66 27…
  continue reading
 
33 Ý nghĩa núi ngũ hành sơn Trò hỏi: Ở Đà Nẵng có địa danh tên là Ngũ Hành Sơn. Tôi thấy 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn này rất đặc biệt về cả kiến trúc lẫn tên gọi mà tôi không tìm thấy ở nơi nào khác. Xin giải thích giúp tôi theo Thiền Tông ý nghĩa của 5 ngọn núi Ngũ Hành Sơn này ạ? Thầy trả lời: Núi Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng là núi chuyển động 5 loại ở Tr…
  continue reading
 
32 Ý nghĩa màu áo của người tu Trò hỏi: Tôi thấy người tu của các Đạo mặc Đạo phục các màu rất khác nhau. Xin giải thích giúp tôi ý nghĩa các màu áo? 1. Người tu mặc áo màu vàng. 2. Người tu mặc áo màu trắng. 3. Người tu mặc áo màu đỏ. 4. Người tu mặc áo màu xanh lá cây. 5. Người tu mặc áo màu xanh thiên thanh. 6. Người tu mặc áo kết hợp 2 màu trắn…
  continue reading
 
31 Cách tu và thành tựu của Đạo hiển linh tình thương bác ái Trò hỏi: Tôi có nghe đến Đạo “Hiển Linh, Tình Thương, Bác Ái.” 1. Xin giải thích giúp tôi, ai lập ra Đạo “Hiển Linh, Tình Thương, Bác Ái”? 2. Cách tu và thành tựu đạt được là gì? Thầy trả lời: 1. Đạo Hiển Linh là Đạo chuyên làm hiện tượng lạ. Được gọi là Đạo Hiển Linh. 2. Đạo Tình Thương …
  continue reading
 
30 Hạt nghiệp phước đức của trung ấm thân đi lên trời dùng thế nào Trò hỏi: Nghiệp Phước Đức Dương được dùng để khi vị Kim Thân Phật từ Phật Giới vào làm việc ở các cõi Trời. Các loài Trời thì ăn các hạt dinh dưỡng của loài Trời. Vậy các hạt nghiệp Phước Đức Dương được làm kinh phí cho các Trung Ấm Thân được tái sinh ở tại các nơi của cõi Trời như:…
  continue reading
 
29 Làm sao biết súc sanh nào có trung ấm thân người ẩn trong đó Trò hỏi: Làm sao biết được loài súc sanh nào có Trung ấm thân của con người ẩn trong đó? Thầy trả lời: Mình nhìn con thú nào mà có Trung ấm thân của con người ẩn ở trong đó, khi mình nhìn kỹ mình sẽ biết. Ví dụ: Con chó, nếu như có Trung ấm thân của con người ẩn ở trong đó để trả nghiệ…
  continue reading
 
28 Cái gì tạo ra nhân quả, có thể thay đổi nhân quả được không Trò hỏi: - Ý 1: Nhân quả là gì? Có mấy loại nhân quả? - Ý 2: Cái gì tạo ra nhân quả? - Ý 3: Có thể thay đổi nhân quả xấu thành tốt được không? - Ý 4: Ý nghĩa câu: Qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai? - Ý 5: Tại sao nói: Nếu tu thì sẽ bị nhân quả rất nặng nề? - Ý 6: Muốn thành Phật thì có cầ…
  continue reading
 
27 Làm sao để đoạn nghiệp Trò hỏi: Xin Ban Giải đáp giải thích giúp tôi: - Ý 1: Nghiệp là gì? - Ý 2: Có mấy loại nghiệp? - Ý 3: Nghiệp được lưu ở đâu trong thân con người? - Ý 4: Làm cách nào để đoạn chấm dứt những nghiệp xấu một cách nhanh nhất? - Ý 5: Một người tạo được công đức có được gọi là Nghiệp Công đức không? Thầy trả lời: Câu hỏi này của …
  continue reading
 
26 Tại sao con người mê tín là công cụ của thần thánh Trò hỏi: Tại sao nói: Con người mê tín là công cụ của Thần - Thánh? Xin giải thích giúp tôi! Xin cảm ơn! Thầy trả lời: Phần này xin anh lưu ý, khi mà một con người mê tín là do người này không biết được việc làm cũng như nhiệm vụ của Thần và Thánh nên người này mới bị mê tín, hay gọi là tin lầm,…
  continue reading
 
25 Tại sao phải cúng mở cửa mả cho người đã mất Trò hỏi: Tập tục của người Việt Nam một người sau khi mất được chôn cất xong thì đến ngày thứ 49 phải cúng để mở cửa mả. - Ý 1: Tại sao đến ngày thứ 49 phải cúng mở cửa mả. - Ý 2: Nếu không cúng mở cửa mả, thì việc này có làm ảnh hưởng xấu đến người đã mất hay không? - Ý 3: Tập tục này bắt nguồn từ đâ…
  continue reading
 
24 Trẻ sinh ra ngoan hay ngỗ nghịch là do gì Trò hỏi: Có những đứa trẻ mới sinh ra rất ngoan hiền, có những đứa trẻ rất ngỗ nghịch. Điều gì đã tạo ra sự khác biệt này? Thầy trả lời: Có những đứa trẻ sinh ra rất là ngoan, nhưng có những đứa trẻ sinh ra rất là ngỗ nghịch, bởi vì sao? Bởi vì đây là nó đi theo nghiệp của nó. Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học …
  continue reading
 
23 Sáu thứ tánh tánh thần, tánh thánh, tánh tiên vào thân người lúc nào Trò hỏi: Con người có 6 thứ tánh: Tánh Phật, tánh người, tánh Thần, tánh Thánh, tánh Tiên, tánh cô hồn. Xin cho tôi hỏi tánh Thần, tánh Thánh, tánh Tiên sẽ được vào lúc nào khi một đứa trẻ vừa được thụ thai trong tử cung của người mẹ? Thầy trả lời: Chúng ta phải biết là khi tin…
  continue reading
 
22 Người thế nào là người có trí tuệ Trò hỏi: - Ý 1: Trí tuệ là gì? - Ý 2: Trí tuệ nhân tạo (viết tắt AI) là gì? Do ai tạo ra? - Ý 3: Một người như thế nào, được gọi là người có trí tuệ? - Ý 4: Trong tương lai trí tuệ nhân tạo có thể thay thế hoàn toàn trí tuệ của con người không? Điều này sẽ có lợi hay có hại gì cho con người? Thầy trả lời: - Thứ …
  continue reading
 
21 Có mấy loại thiền, tại sao nhiều người thích ngồi thiền Trò hỏi: Xin Ban giải đáp giải thích giúp tôi các ý sau: - Ý 1: Thiền là gì? - Ý 2: Có mấy loại “Thiền”? - Ý 3: Tại sao có rất nhiều người thích ngồi “Thiền”? - Ý 4: Thành tựu đạt được khi ngồi” Thiền”? - Ý 5: Muốn thành Phật để chấm dứt sinh tử luân hồi, thì có phải ngồi “Thiền” hay không?…
  continue reading
 
20 Trên Cực Lạc có loài tiên hay chỉ là trung ấm thân loài người Trò hỏi: Tiên Cực Lạc là một loài hay Trung ấm thân đến đó du lịch? Thầy trả lời: Trung ấm thân của người đến du lịch ở nước Trời Cực Lạc rất vui và sướng, nên khi trở về Trái đất có nói như sau: “Tôi du lịch ở nước Trời Cực Lạc rất vui và sướng, sướng như Tiên vậy.” Giải Đáp Đạo Phật…
  continue reading
 
19 Dược Vương bồ tát là ai Trò hỏi: Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm 23 Dược Vương Bồ Tát, truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa giúp nhiều người Giải thoát. Dược Vương Bồ Tát là ai? Thầy trả lời: Dược Vương Bồ Tát là vị Bồ Tát chuyên trợ giúp Đức Phật dạy pháp môn Giải Thoát, theo ý trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Th…
  continue reading
 
18 Công đức có thể vay mượn được không Trò hỏi: Công đức có thể vay hoặc mượn không? Thầy trả lời: Công đức không vay hoặc mượn, mà vị Phật có Công đức vô lượng thì có thể đem tặng cho Ban Tiểu thiên, Trung thiên hay Đại thiên Phật giới. Để nơi này cấp phát lại cho vị Phật khác nếu mà có nhu cầu. Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Na…
  continue reading
 
17 Các vị Phật có trùng danh hiệu hay không Trò hỏi: Các vị Phật có trùng danh hiệu hay không? Thầy trả lời: Phải biết là trong Phật giới có hằng hà sa số Đại thiên Phật giới, trong cùng một Đại thiên Phật giới thì không có trùng danh hiệu. Còn giữa các Đại thiên Phật giới này với nhau, thì có trùng với các Đại thiên Phật giới khác. Giải Đáp Đạo Ph…
  continue reading
 
16 Cái ban đầu của vũ trụ là gì Trò hỏi: Cái ban đầu của vũ trụ là gì? Thầy trả lời: Cái ban đầu của càn khôn vũ trụ là 122 hạt Chân như và các hành tinh Ngũ hành. Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: h…
  continue reading
 
15 Kim thân Phật dẫn tánh Phật và khối công đức về Phật giới cách nào Trò hỏi: Kim thân Phật trở về Phật giới không về một mình được, mà phải do một vị Kim thân Phật lớn dẫn về, với đầy đủ trang bị thì mới trở về Phật giới an toàn được. Chớ đi với tốc độ di chuyển là 1.200.000 km một giây, thì không có một Kim thân Phật nào cầm nắm khối Công đức tr…
  continue reading
 
14 Làm sao để có công đức vô lượng, công đức vàng đậm, hay vàng sáng Trò hỏi: Xin giúp tôi để tôi có thể phân biệt được các loại như sau: - Ý 1: Công đức vô lượng loại ít, được làm việc ở Tiểu thiên Phật giới. - Ý 2: Công đức vô lượng loại vừa, làm việc ở Trung thiên Phật giới. - Ý 3: Công đức vô lượng cao nhất, làm việc ở Đại thiên Phật giới. Khi …
  continue reading
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh