Tgpsg công khai
[search 0]
Thêm
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong thánh lễ Kính trọng thể Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ, cử hành lúc 17:30 ngày 25-11-2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.Bởi TGPSG
  continue reading
 
Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, cử hành lúc 19:00 ngày 19-11-2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.Bởi TGPSG
  continue reading
 
Bài giảng của Lm Ignatio Hồ Văn Xuân trong thánh lễ Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, cử hành lúc 17:30 ngày 18-11-2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.Bởi TGPSG
  continue reading
 
Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ cầu cho các Giám mục & linh mục đã qua đời, cử hành lúc 8:30 ngày 6-11-2023 tại Nhà thờ Giáo xứ Chí Hòa.Bởi TGPSG
  continue reading
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh