African-American Collection, July 2007 by Unknown

Chia sẻ
 

Manage series 1051629
Thông tin tác giả Loyal Books được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
This collection recognizes Black History Month, February 2007. Two excellent resources for public domain African American writing are African American Writers (Bookshelf) and The Book of American Negro Poetry, edited by James Weldon Johnson. Johnson’s collection inspired the Harlem Renaissance generation to establish a firm African-American literary tradition in the United States.

10 tập