Living Word Christian Church Podcasts

Chia sẻ
 

Manage series 1054897
Thông tin tác giả Living Word Christian Church and Pastor Ray Hadjstylianos được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Pastor Ray teaches on the Fruit of the Spirit: Galatians 5: 22 But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, 23 gentleness, and self-control. There is no law against these th...

48 tập